Labmiljö

Hjärnfondens stipendiater 2020

Nu är det klart vilka som får Hjärnfondens postdoktorala stipendium 2020. Den Vetenskapliga nämnden beslutade att dela ut stipendier till 12 forskare som nyligen avlagt doktorsexamen.  De kommer att kunna forska på heltid i två år om hjärnan och dess sjukdomar. Stipendiesumman är 300 000 kronor per år.

Det är tack vare generösa gåvor och donationer som vi varje år kan dela ut stipendier med målsättningen att driva utvecklingen framåt inom några av hjärnforskningens område.  Det innebär att fler forskare kan bidra till att hitta nya metoder för att förebygga, upptäcka och behandla hjärnans ohälsa. Det ger hopp om nya framsteg och genombrott för alla som på något sätt drabbats.
Stipendiaterna kommer att bedriva forskning om bl.a. smärta, sömn, ADHD, Parkinsons sjukdom, Alzheimer, schizofreni, hjärntumör och barnhjärnan.
Vi kommer löpande att berätta om den spännande forskning som sker. #postkodeffekten

Stipendiater 2020

Andersson, Patrik
Behandla ödem i glioblastom med PARP-hämmare och öka effekten av immunterapi
Hjärntumör
Karolinska Institutet

Brikell, Isabell
Genetiska och miljömässiga riskfaktorer för ADHD, migrän och deras samsjuklighet
ADHD
Karolinska Institutet

Bäckström, David
Orsaken till Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism
ALS, Parkinsons sjukdom, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Umeå universitet

Hoeber, Jan
Hjärn-modell av Down syndrom för att identifiera mekanismer vid Alzheimer
Alzheimers sjukdom och övrig demens
Uppsala universitet

Lund, Harald
Makrofagsubtyper i det perifera nervsystemet som reglerar smärta
Smärta
Karolinska Institutet

Prakash, Varsha
Ny terapeutisk strategi att hämma invasiv spridning av aggressiva hjärntumörer
Hjärntumör
Karolinska Institutet

Samudyata, Samudyata
Modeller av synapseliminering i hjärnorganoider från schizofrenipatienter
Övrig psykiatri
Karolinska Institutet

Shahsavani, Mansoureh
Cellulära 2D och 3D modeller av medfödda hjärnsjukdomar hos barn
Barnhjärnan
Karolinska Institutet

Skagerlund, Kenny
Hjärnans dynamiska nätverk: En biomarkör för dyskalkyli?
Barnhjärnan
Linköpings universitet

Su, Jie
Identifiering av primära sensoriska celltyper mediating reumatoid artrit smärta
Smärta
Karolinska Institutet

Tamm, Sandra
Hur kan insomni orsaka depression? Experimentella studier med hjärnavbildning
Sömn
Karolinska Institutet

Weidung, Bodil
Herpesvirusens roll i tidiga sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom och övrig demens
Uppsala universitet

Postkodlotteriet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Emelie Lind förbättrar hur man mäter syreförbrukning i hjärnan

Emelie Lind är en av Hjärnfondens stipendiater. Hennes forskning fokuserar på att utveckla mätningar av syreförbrukning i hjärnan med hjälp av magnetkamera.

Yiyi Yang studerar immuncellers roll vid Azheimers sjukdom

Yiyi Yang är en av Hjärnfondens stipendiater. Fokus för hennes forskning är Alzheimers sjukdom. Hon studerar vilken roll inflammation och immunceller har för sjukdomsprocessen.

Araash Hellysaz, en av Hjärnfondens stipendiater

Arash Hellysaz undersöker hur virussjukdomar i magen förändrar hjärnan

Virussjukdomar i magtarmkanalen ger diarré och kräkningar, processer som koordineras av hjärnan. Arash Hellysaz, en av Hjärnfondens stipendiater, undersöker hur viruspartiklarna i magen medför förändringar i hjärnan och hur den kunskapen kan användas för att ta fram ny behandling.

Jenny Wickham, en av Hjärnfondens stipendiater.

Jenny Wickham vill hitta nya sätt att behandla epilepsi

En tredjedel av de som har epilepsi svarar inte på de mediciner som finns. Jenny Wickham, Hjärnfondens stipendiat, vill ändra på det. Hon studerar de nervceller som är inblandade i epileptiska anfall och hur de kan vara mål för ny behandling.

Malin Silverå Ejneby, Hjärnfondens stipendiat.

Malin Silverå Ejneby använder matematik för att förstå epilepsi

Nervceller kommunicerar med varandra genom nervimpulser. Förändringar i styrkan på nervimpulserna kan potentiellt leda till sjukdomar som epilepsi. Malin Silverå Ejneby, Hjärnfondens stipendiat, vill använda matematiska modeller för att förstå det här bättre.

Stina Lundberg, en av Hjärnfondens stipendiater

Stina Lundberg vill förstå hur nervceller kopplas samman i hippocampus

Hippocampus är en hjärnregion som är central för minne, inlärning och emotionell reglering. Stina Lundberg, en av Hjärnfondens stipendiater, vill lära sig mer om hur nervcellerna i hippocampus är sammankopplade.