Hjärnfonden
Ge en gåva
Labmiljö

Hjärnfondens stipendiater 2020

Nu är det klart vilka som får Hjärnfondens postdoktorala stipendium 2020. Den Vetenskapliga nämnden beslutade att dela ut stipendier till 12 forskare som nyligen avlagt doktorsexamen.  De kommer att kunna forska på heltid i två år om hjärnan och dess sjukdomar. Stipendiesumman är 300 000 kronor per år.

Det är tack vare generösa gåvor och donationer som vi varje år kan dela ut stipendier med målsättningen att driva utvecklingen framåt inom några av hjärnforskningens område.  Det innebär att fler forskare kan bidra till att hitta nya metoder för att förebygga, upptäcka och behandla hjärnans ohälsa. Det ger hopp om nya framsteg och genombrott för alla som på något sätt drabbats.
Stipendiaterna kommer att bedriva forskning om bl.a. smärta, sömn, ADHD, Parkinsons sjukdom, Alzheimer, schizofreni, hjärntumör och barnhjärnan.
Vi kommer löpande att berätta om den spännande forskning som sker. #postkodeffekten

Stipendiater 2020

Andersson, Patrik
Behandla ödem i glioblastom med PARP-hämmare och öka effekten av immunterapi
Hjärntumör
Karolinska Institutet

Brikell, Isabell
Genetiska och miljömässiga riskfaktorer för ADHD, migrän och deras samsjuklighet
ADHD
Karolinska Institutet

Bäckström, David
Orsaken till Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism
ALS, Parkinsons sjukdom, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Umeå universitet

Hoeber, Jan
Hjärn-modell av Down syndrom för att identifiera mekanismer vid Alzheimer
Alzheimers sjukdom och övrig demens
Uppsala universitet

Lund, Harald
Makrofagsubtyper i det perifera nervsystemet som reglerar smärta
Smärta
Karolinska Institutet

Prakash, Varsha
Ny terapeutisk strategi att hämma invasiv spridning av aggressiva hjärntumörer
Hjärntumör
Karolinska Institutet

Samudyata, Samudyata
Modeller av synapseliminering i hjärnorganoider från schizofrenipatienter
Övrig psykiatri
Karolinska Institutet

Shahsavani, Mansoureh
Cellulära 2D och 3D modeller av medfödda hjärnsjukdomar hos barn
Barnhjärnan
Karolinska Institutet

Skagerlund, Kenny
Hjärnans dynamiska nätverk: En biomarkör för dyskalkyli?
Barnhjärnan
Linköpings universitet

Su, Jie
Identifiering av primära sensoriska celltyper mediating reumatoid artrit smärta
Smärta
Karolinska Institutet

Tamm, Sandra
Hur kan insomni orsaka depression? Experimentella studier med hjärnavbildning
Sömn
Karolinska Institutet

Weidung, Bodil
Herpesvirusens roll i tidiga sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom och övrig demens
Uppsala universitet

Postkodlotteriet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Daniel Twohig forskar vid Lunds universitet

Daniel Twohig vill behandla stroke med stamceller

I Sverige är stroke en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar. I dag finns inget läkemedel som kan hjälpa hjärnans återhämtning efter en stroke. Daniel Twohig, en av Hjärnfondens stipendiater, arbetar med att ta fram en ny behandlingsmetod baserad på stamceller.
Linn Hallqvist, forskare vid Karolinska Institutet

Linn Hallqvist vill förbättra behandlingen av patienter med hjärnblödning

Spontan hjärnblödning pga försvagningar - utbuktningar - i hjärnans blodkärl utgör den tionde vanligaste diagnosen på intensivvårdsavdelningar i Sverige och är associerad med hög dödlighet och komplikationer. Linn Hallqvist, en av Hjärnfondens stipendiater, vill öka kunskapen om de mekanismer som ligger till grund för allvarliga komplikationer.
Hjärnforskaren Ross Smith vid sitt skrivbord

Ross Smith forskar om missbildningar i hjärnans blodkärl

Fokus för honom är sjukdomen Cerebral cavernös missbildning och vilken roll inflammation har för sjukdomen.
Bild på forskaren och stipendiaten maximilian tufvesson alm

Hur hänger diet och psykisk ohälsa ihop?

Maximilian Tufvesson Alm, en av Hjärnfondens stipendiater, vill ta reda på hur mag-tarmkanalen kan påverka psykisk ohälsa genom ett hormon som produceras i tarmen. Han vill också förstå hur det påverkas av det vi äter.
Patricia Hägglund forskar vid Umeå universitet.

Patricia Hägglund vill göra det lättare för strokedrabbade att svälja

Runt hälften av de som drabbas av en stroke får problem med att svälja vilket ökar risken för undernäring och lunginflammation. Idag saknas en behandling som förbättrar sväljförmågan men det vill Patricia Hägglund, en av Hjärnfondens stipendiater, ändra på.
Elin Gruyters är en a Hjärnfondens stipendiater och forskar på Karolinska Institutet.

Elin Gruyters vill ringa in de processer i hjärnan som inte fungerar vid schizofreni

Schizofreni är en allvarlig folksjukdom som ca 35 000 svenskar har.  Elin Gruyters, en av Hjärnfondens stipendiater, vill förstå vad som ligger bakom sjukdomen.
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta