Ensam äldre man i tomteluva vinkar till barnbarn som han ser på en skärm.

Ingen vanlig jul i år

I år blir det inte en vanlig jul för någon av oss. Jag, och många med mig, går in i förberedelserna med tungt hjärta – tankarna kretsar kring de nära och kära som kommer att tvingas sitta ensamma och ledsna på grund av smittoläget.

Nu hoppas jag att du vill ge en julgåva som sprider hopp, eftersom många i våra patientgrupper har drabbats hårt under pandemin.

Förutom att covid-19 kan vara livsfarligt för vissa så ger sjukdomen också stort indirekt lidande. Jag tänker till exempel på den ALS-drabbade vars läkarbesök skjuts på framtiden. Strokepatienten som inte får hela sin rehabilitering. Och personen med psykisk ohälsa som plågas av ökad isolering.

Den allra värsta situationen vågar jag dock påstå att vi ser på Sveriges demensboenden, där coronaviruset har tagit väldigt många liv. Restriktionerna är också oerhört tuffa för de boende och stressande för personalen. De sjuka kan reagera med sorg, ilska och oro – och de anhöriga kan inte ens finnas där för dem. Det är hemskt.

Nu ber jag om din julgåva för att hjärnforskningen inte ska tappa fart. I dagsläget känns ett nytt genombrott viktigare än någonsin. Problemet är att hjärnforskningen får förhållandevis lite stöd redan som det är. Coronakrisen påverkar dessutom ekonomin negativt och gör studier på patienter svårare. Med gemensamma krafter kan vi däremot ge hjärnforskningen bättre resurser under nästa år.

För mig är det djupt personligt. Jag tvingades maktlöst se på när min pappa tynade bort i Alzheimer – och dog. Min dröm är att familjer inte ska behöva drabbas så hårt, vare sig det handlar om demens, stroke, ALS eller någon annan svår sjukdom. Hela livet sitter ju i hjärnan!
Därför ber jag om ditt stöd till hjärnforskningen i jul.
Ge en gåva som räddar liv!

God jul och gott nytt år!

Anna Hemlin,
Generalsekreterare, Hjärnfonden

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Bild på Hjärnfondens styrelseorförande Peter Thelin.

Det behövs mer hjärnforskning

I fjol kunde Hjärnfonden, tack vare gåvor från våra givare, ge nytt stöd till 99 lovande forskningsprojekt. Här berättar vår ordförande Peter Thelin om årets satsning på svensk hjärnforskning – och varför gåvor är så viktiga.

Lars Olson, professor i neurobiologi och en av Hjärnfondens grundare

Hjärnforskningens snabba utveckling ger hopp

Professor Lars Olson har arbetat som hjärnforskare i 60 år och är en av Hjärnfondens grundare. Här berättar han om vilka stora framsteg som har skett – och om de stora genombrott som väntar

Porträttbild av Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden

Du tar oss närmare nästa livsviktiga genombrott

Stort tack för ditt stöd till hjärnforskningen det gångna året. Varje krona bidrar med hopp till hundratusentals svenskar som lider av sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan. Därför är det så otroligt glädjande att vi slog nytt insamlingsrekord under 2022 – och kunde dela ut hela 127 miljoner kronor till svensk hjärnforskning.

Ett porträtt på Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin

Var med och skänk hopp i jul

— I just detta ögonblick lider hundratusentals svenskar av sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan. Vid deras sida finns ännu fler anhöriga som också lider, ofta i tysthet. Därför hoppas jag att du vill vara med och skänka hopp i jul.

3D-bild av de neurosensoriska elementen i en mussnäcka strax efter födseln (nervceller i centrum och hårceller i periferin, med neuronfibrer som ansluter till dem). Foto: Csaba Ádori

Nervceller specialiserade på att koda ljud uppstår innan födseln

I hörselsnäckan finns olika typer av nervceller som är nödvändiga för att koda olika ljudegenskaper och föra dem vidare till hjärnan.

Du gör livsviktig hjärnforskning möjlig!

I fjol kunde Hjärnfonden ge stöd till 100 lovande forskningsprojekt. Nu börjar det bli dags för årets beslut om forskningsbidrag – på ungefär 100 miljoner kronor. Därför vill vår ordförande, Peter Thelin, tacka dig och berätta hur viktiga dina gåvor är.