Hjärnfonden
Ge en gåva

Emelie Lind är en av Hjärnfondens stipendiater. Hon forskar vid Lunds universitet.

Emelie Lind förbättrar hur man mäter syreförbrukning i hjärnan

Emelie Lind är en av Hjärnfondens stipendiater. Hennes forskning fokuserar på att utveckla mätningar av syreförbrukning i hjärnan med hjälp av magnetkamera.

Namn: Emelie Lind
Universitet: Lunds universitet
Hemort: Furulund
Forskningsområde: Utveckling av magnetkamerabilder som visar perfusion och syremetabolism i hjärnan

Berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?

Jag vill med min forskning förbättra mätningar av syremetabolism i hjärnan med hjälp av undersökningar med magnetkamera. Genom att utnyttja att arteriellt och venöst blod har olika magnetiska egenskaper kan man mäta hur stor andel av syret som hjärnan har förbrukat. Om man samtidigt mäter blodflödet i kapillärerna kan man beräkna, i absoluta tal, hur mycket syre hjärnan faktiskt har förbrukat. De framräknade värdena visas sen som bilder över hur syremetabolismen ser ut i hjärnan vilket möjliggör att man också kan se regionala förändringar. För att kunna lita mer på de bilder man får fram krävs utveckling av mätningar av både blodflöde och blodets magnetiska egenskaper. 

Hur kommer dina forskningsresultat att hjälpa personer som är drabbade av tex traumatisk hjärnskada?

Eftersom syremetabolismen är så central för hjärnans funktion är denna information viktig vid flera olika sjukdomar men också för att få mer kunskap om hur den friska hjärnan fungerar. För patienter som drabbas av traumatisk hjärnskada är förmågan att upprätthålla syremetabolismen starkt kopplad till patientens prognos och tillförlitlig information om detta  är därför viktig. Om endast globala mätningar görs kan man missa information om nedsatt syremetabolism i vissa delar av hjärnan och därför är bilder som visar regional information värdefulla. Bilder på syremetabolism kan också ge viktig information vid diagnoser som tex. stroke och MS.

Vilken är den största utmaningen inom ditt forskningsområde? 

Det finns flera tekniska utmaningar i mitt forskningsområde och min egen forskning syftar till att utreda hur stora problemen blir samt att lösa dessa problem. En viktig aspekt är att upplösningen i bilden är för dålig för att kunna mäta i små kärl vilket leder till att syremetabolismen underskattas. Ett annat tekniskt problem är att kärlets position påverkar mätvärdet så att man mäter olika syremetabolism beroende på hur kärlet är vinklat även om syremetabolismen är precis samma.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning? 

Jag har ett stort intresse för olika bildgivande metoder och speciellt bilder från magnetkamera eftersom det är spännande fysik som ligger bakom dessa bilder. Att använda magnetkamera för att visa hur hjärnan ser ut lämpar sig mycket bra eftersom man kan få bra kontrast mellan olika mjukvävnader samt att man kan få fram bilder som ger olika information beroende på vilka inställningar man har på magnetkameran och vilka beräkningar som görs efter bildtagning. Hjärnan är också ett mycket fascinerande organ där små förändringar kan få stora effekter och det är motiverande att med bilder kunna ta fram nya metoder för att kunna förstå och visa dessa små förändringar.

Vad är din drivkraft som forskare? 

Jag tycker om att lösa problem och att förstå hur saker fungerar. I min forskning är det också en extra motivation att lösningar på specifika tekniska problem kan leda till säkrare diagnos för många patienter.

Postkodlotteriet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Ett porträtt på hjärnforskaren Mattias Andréasson.

Parkinsonforskning med hjälp av nervtrådar i huden

Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism, en grupp neurodegenerativa sjukdomar som liknar Parkinson, kan ofta påminna mycket om varandra. Men sjukdomarna kräver olika behandling och omhändertagande varför det är viktigt att kunna skilja dessa sjukdomar åt. Just det vill Mattias Andréasson, Hjärnfondens stipendiat, göra genom att studera hudens nervtrådar.
Ett porträtt på Darko Sarovic

Kommunikation mellan autistiska barn och deras föräldrar

Darko Sarovic, en av Hjärnfondens stipendiater 2024, har utvecklat en metod för att scanna flera hjärnor samtidigt och sedan använda resultaten för att studera hjärnaktivitet och interaktion mellan barn med autism och deras föräldrar.
Magnetisk resonanstomografi (MRI) av en hjärna.

Sex miljoner till framtidens hjärnforskare

Hjärnfonden delar ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare i början av sina akademiska karriärer.
Robin Rohlén

Robin Rohlén vill använda ultraljud för att förmedla information från nervtrådar till muskler

Ultraljud är en metod som kan förbättra styrningen av en robothand för personer som fått amputera en hand. Att utveckla metoden är fokus för Hjärnfondens stipendiat Robin Rohlén.
Daniel Twohig forskar vid Lunds universitet

Daniel Twohig vill behandla stroke med stamceller

I Sverige är stroke en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar. I dag finns inget läkemedel som kan hjälpa hjärnans återhämtning efter en stroke. Daniel Twohig, en av Hjärnfondens stipendiater, arbetar med att ta fram en ny behandlingsmetod baserad på stamceller.
Linn Hallqvist, forskare vid Karolinska Institutet

Linn Hallqvist vill förbättra behandlingen av patienter med hjärnblödning

Spontan hjärnblödning pga försvagningar - utbuktningar - i hjärnans blodkärl utgör den tionde vanligaste diagnosen på intensivvårdsavdelningar i Sverige och är associerad med hög dödlighet och komplikationer. Linn Hallqvist, en av Hjärnfondens stipendiater, vill öka kunskapen om de mekanismer som ligger till grund för allvarliga komplikationer.
shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta