Hjärnfonden
Ge en gåva
Bild på Hjärnfondens styrelseorförande Peter Thelin.

Det behövs mer hjärnforskning

I fjol kunde Hjärnfonden, tack vare gåvor från våra givare, ge nytt stöd till 99 lovande forskningsprojekt. Här berättar vår ordförande Peter Thelin om årets satsning på svensk hjärnforskning – och varför gåvor är så viktiga.

Alla drabbas vi av hjärnans diagnoser på ett eller annat sätt. Själv stod jag maktlös och fylld av sorg när min mor blev sjuk i Alzheimer. Därför känns det väldigt högtidligt att vi på Hjärnfonden inom kort kan meddela vilka forskningsprojekt som får dela på 120 miljoner kronor.

Många hjärnforskare kommer då att få bättre förutsättningar att utforska nya idéer och rekrytera duktiga kollegor. Det är helt avgörande i kampen mot sjukdomar som demens, Parkinson, stroke och ALS.

Tyvärr tvingas vi varje år också säga nej till många högt kvalificerade forskningsprojekt. Pengarna räcker helt enkelt inte till. Denna gång har vi dessutom fått rekordmånga ansökningar om forskningsbidrag, så vi måste prioritera ovanligt hårt. Vilka upptäckter riskerar vi därmed att missa? Med bättre resurser hade vi inte behövt undra.

Det är beklagligt att pengar är en så stor fråga när det handlar om att rädda liv. Jag skulle gärna ha skrivit mindre om det, trots att jag kommer från finansbranschen. Det går dock inte att komma runt att varje krona behövs för att nå Hjärnfondens mål – ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från sjukdomar. Som styrelseordförande är mitt fokus att se till att alla gåvor ska användas så effektivt som möjligt på vägen dit.

Därför är det glädjande att Hjärnfondens givare har bidragit till flera viktiga framsteg på senare tid. Ett helt nytt Alzheimerläkemedel, som började med forskning i Uppsala, har snabbgodkänts i USA. Vid Skånes universitetssjukhus har det inletts ett första patientförsök med stamcellstransplantationer för att behandla Parkinson. Forskare i Göteborg och Umeå har visat upp en metod för att med ett enkelt blodprov kunna hitta misstänkta fall av ALS.

I alla dessa projekt var Hjärnfonden med och gav stöd i ett tidigt skede. Det finns med andra ord skäl att vara hoppfull. Med fler gåvor kan vi göra nya genombrott möjliga. Ge en gåva redan idag!

Varma tack,
Peter Thelin
Styrelseordförande, Hjärnfonden

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta