Bild på Hjärnfondens styrelseorförande Peter Thelin.

Det behövs mer hjärnforskning

I fjol kunde Hjärnfonden, tack vare gåvor från våra givare, ge nytt stöd till 99 lovande forskningsprojekt. Här berättar vår ordförande Peter Thelin om årets satsning på svensk hjärnforskning – och varför gåvor är så viktiga.

Alla drabbas vi av hjärnans diagnoser på ett eller annat sätt. Själv stod jag maktlös och fylld av sorg när min mor blev sjuk i Alzheimer. Därför känns det väldigt högtidligt att vi på Hjärnfonden inom kort kan meddela vilka forskningsprojekt som får dela på 120 miljoner kronor.

Många hjärnforskare kommer då att få bättre förutsättningar att utforska nya idéer och rekrytera duktiga kollegor. Det är helt avgörande i kampen mot sjukdomar som demens, Parkinson, stroke och ALS.

Tyvärr tvingas vi varje år också säga nej till många högt kvalificerade forskningsprojekt. Pengarna räcker helt enkelt inte till. Denna gång har vi dessutom fått rekordmånga ansökningar om forskningsbidrag, så vi måste prioritera ovanligt hårt. Vilka upptäckter riskerar vi därmed att missa? Med bättre resurser hade vi inte behövt undra.

Det är beklagligt att pengar är en så stor fråga när det handlar om att rädda liv. Jag skulle gärna ha skrivit mindre om det, trots att jag kommer från finansbranschen. Det går dock inte att komma runt att varje krona behövs för att nå Hjärnfondens mål – ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från sjukdomar. Som styrelseordförande är mitt fokus att se till att alla gåvor ska användas så effektivt som möjligt på vägen dit.

Därför är det glädjande att Hjärnfondens givare har bidragit till flera viktiga framsteg på senare tid. Ett helt nytt Alzheimerläkemedel, som började med forskning i Uppsala, har snabbgodkänts i USA. Vid Skånes universitetssjukhus har det inletts ett första patientförsök med stamcellstransplantationer för att behandla Parkinson. Forskare i Göteborg och Umeå har visat upp en metod för att med ett enkelt blodprov kunna hitta misstänkta fall av ALS.

I alla dessa projekt var Hjärnfonden med och gav stöd i ett tidigt skede. Det finns med andra ord skäl att vara hoppfull. Med fler gåvor kan vi göra nya genombrott möjliga. Ge en gåva redan idag!

Varma tack,
Peter Thelin
Styrelseordförande, Hjärnfonden

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Ett kollage där en pojke i svartvitt skriker samtidigt som det flyter bollar runt hans huvud.

Därför uppmärksammar vi NPF-dagen

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är starkt kopplade till hur hjärnan arbetar och fungerar och NPF-dagen den 15 mars har instiftats för att uppmärksamma allas rätt till att vara olika.

Cecilia Lundberg, hjärnforskare och ordförande i Hjärnfondens vetenskapliga nämnd.

Om vi bara står på oss kan vi förvänta oss stora framsteg

Varje år brukar närmare hundra forskningsprojekt få besked om ekonomiskt bidrag från Hjärnfonden. Här berättar Cecilia Lundberg, ordförande i Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd, om varför stödet från givarna blir viktigare med tiden.

Ett porträtt på Darko Sarovic

Kommunikation mellan autistiska barn och deras föräldrar

Darko Sarovic, en av Hjärnfondens stipendiater 2024, har utvecklat en metod för att scanna flera hjärnor samtidigt och sedan använda resultaten för att studera hjärnaktivitet och interaktion mellan barn med autism och deras föräldrar.

Ett kollage med ett mikroskop och blommor mot beige bakgrund.

Hjärnfonden lägger fram tre förslag till forskningspropositionen

Det finns stora möjligheter att möta framtidens samhällsutmaningar genom att stärka hjärnforskningen. Inför att regeringen nästa år lägger fram den nya forskningspropositionen har Hjärnfonden tre förslag för att flytta fram positionerna inom hjärnans område.

Hjärnfonden_2023 års mest lästa artiklar

Våra tio mest lästa artiklar 2023

Kunskapen om hjärnan ökar och fortsätter engagera. Här samlar vi de artiklar som lästs mest under året.

Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare.

Kära Hjärnfonden-vän!

Året lider mot sitt slut och Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin skickar en hälsning där hon berättar om behovet av stöd till svensk hjärnforskning.