Bild på Hjärnfondens styrelseorförande Peter Thelin.

Det behövs mer hjärnforskning

I fjol kunde Hjärnfonden, tack vare gåvor från våra givare, ge nytt stöd till 99 lovande forskningsprojekt. Här berättar vår ordförande Peter Thelin om årets satsning på svensk hjärnforskning – och varför gåvor är så viktiga.

Alla drabbas vi av hjärnans diagnoser på ett eller annat sätt. Själv stod jag maktlös och fylld av sorg när min mor blev sjuk i Alzheimer. Därför känns det väldigt högtidligt att vi på Hjärnfonden inom kort kan meddela vilka forskningsprojekt som får dela på 120 miljoner kronor.

Många hjärnforskare kommer då att få bättre förutsättningar att utforska nya idéer och rekrytera duktiga kollegor. Det är helt avgörande i kampen mot sjukdomar som demens, Parkinson, stroke och ALS.

Tyvärr tvingas vi varje år också säga nej till många högt kvalificerade forskningsprojekt. Pengarna räcker helt enkelt inte till. Denna gång har vi dessutom fått rekordmånga ansökningar om forskningsbidrag, så vi måste prioritera ovanligt hårt. Vilka upptäckter riskerar vi därmed att missa? Med bättre resurser hade vi inte behövt undra.

Det är beklagligt att pengar är en så stor fråga när det handlar om att rädda liv. Jag skulle gärna ha skrivit mindre om det, trots att jag kommer från finansbranschen. Det går dock inte att komma runt att varje krona behövs för att nå Hjärnfondens mål – ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från sjukdomar. Som styrelseordförande är mitt fokus att se till att alla gåvor ska användas så effektivt som möjligt på vägen dit.

Därför är det glädjande att Hjärnfondens givare har bidragit till flera viktiga framsteg på senare tid. Ett helt nytt Alzheimerläkemedel, som började med forskning i Uppsala, har snabbgodkänts i USA. Vid Skånes universitetssjukhus har det inletts ett första patientförsök med stamcellstransplantationer för att behandla Parkinson. Forskare i Göteborg och Umeå har visat upp en metod för att med ett enkelt blodprov kunna hitta misstänkta fall av ALS.

I alla dessa projekt var Hjärnfonden med och gav stöd i ett tidigt skede. Det finns med andra ord skäl att vara hoppfull. Med fler gåvor kan vi göra nya genombrott möjliga. Ge en gåva redan idag!

Varma tack,
Peter Thelin
Styrelseordförande, Hjärnfonden

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Lars Olson, professor i neurobiologi och en av Hjärnfondens grundare

Hjärnforskningens snabba utveckling ger hopp

Professor Lars Olson har arbetat som hjärnforskare i 60 år och är en av Hjärnfondens grundare. Här berättar han om vilka stora framsteg som har skett – och om de stora genombrott som väntar

Porträttbild av Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden

Du tar oss närmare nästa livsviktiga genombrott

Stort tack för ditt stöd till hjärnforskningen det gångna året. Varje krona bidrar med hopp till hundratusentals svenskar som lider av sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan. Därför är det så otroligt glädjande att vi slog nytt insamlingsrekord under 2022 – och kunde dela ut hela 127 miljoner kronor till svensk hjärnforskning.

Ett porträtt på Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin

Var med och skänk hopp i jul

— I just detta ögonblick lider hundratusentals svenskar av sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan. Vid deras sida finns ännu fler anhöriga som också lider, ofta i tysthet. Därför hoppas jag att du vill vara med och skänka hopp i jul.

3D-bild av de neurosensoriska elementen i en mussnäcka strax efter födseln (nervceller i centrum och hårceller i periferin, med neuronfibrer som ansluter till dem). Foto: Csaba Ádori

Nervceller specialiserade på att koda ljud uppstår innan födseln

I hörselsnäckan finns olika typer av nervceller som är nödvändiga för att koda olika ljudegenskaper och föra dem vidare till hjärnan.

Du gör livsviktig hjärnforskning möjlig!

I fjol kunde Hjärnfonden ge stöd till 100 lovande forskningsprojekt. Nu börjar det bli dags för årets beslut om forskningsbidrag – på ungefär 100 miljoner kronor. Därför vill vår ordförande, Peter Thelin, tacka dig och berätta hur viktiga dina gåvor är.

Mot rosa bakgrund står det "Glöm inte mamma på mors dag. Även om hon glömt bort dig."

Mors dag den 28 maj

Med Alzheimer försvinner minnet av nära och kära. Tiotusentals mammor är drabbade av den obotliga sjukdomen och antalet beräknas fördubblas till år 2050. Hylla en mamma på mors dag med en gåva som gör skillnad för fler.