En vitbok för ett hållbart arbetsliv

Under 2019 sjukskrevs 70 000 personer på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och 75 procent av dem var kvinnor. I vår vitbok presenterar vi 20 reformförslag för hur politiken kan bidra till ett friskare och mindre stressat Sverige.

År efter år är det i stort sett samma yrkesgrupper som har de högsta sjukskrivningstalen – så kallade kontaktyrken inom vård, skola och omsorg. Just de yrkesgrupper som arbetat och arbetar mest intensivt under den rådande COVID pandemin.

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en onödig och ojämställd sjukdom som går att förebygga. Vi kan inte låta detta fortsätta.

Det är många delar i vårt liv som kan bidra till stressrelaterade tillstånd och sjukdom. Idag läggs nästan allt ansvar på individen, men det som har störst verkan kan vi som enskilda personer inte påverka. Det finns system, normer och förutsättningar i samhället som vi bara kommer åt tillsammans.

Den stressrelaterade ohälsan är ett strukturellt problem som behöver adresseras på samhällsnivå. En stor del av problematiken är kopplad till arbetsplatsen. Det finns ett samband mellan bristande arbetsförhållanden och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Arbetslivet och dess villkor behöver reformeras, drabbade behöver få rätt stöd och vård och vi behöver jobba mer preventivt redan hos våra barn och unga.

Gemensam kraftsamling

Är du riksdags-, region- eller kommunpolitiker? Är du engagerad i arbetslivsfrågor i en organisation eller på din arbetsplats? Den här vitboken riktar sig till dig som har makt, möjlighet och intresse av att bidra till ett friskare och mer hållbart arbetsliv. Du kan vara med och bidra till en stor förändring!

I vår vitbok har vi samlat forskning, beprövad erfarenhet och insikter från, drabbade, forskare, experter och arbetsgivare.

Tillsammans sätter vi stopp för den ohållbara stressen.

Kontakta oss för möte eller mer information.
Joakim Ramsberg, Chef forskning och samhälle.
joakim.ramsberg@hjarnfonden.se