Vad är Afasi?

Afasi är en försämrad förmåga att använda språket, orsakad av en skada på hjärnan. Varje år drabbas 12.000 personer i Sverige av afasi.
Läs mer om diagnos