Tack!

Tack för att du valt att stödja hjärnforskningen genom att bli månadsgivare hos Hjärnfonden.
 
Vi kommer inom kort att skicka hem en autogiroanmälan till dig för underskrift. Denna returneras sedan till oss i det portofria kuvertet som skickas med.
 
Vill du signera ditt autogiro direkt med hjälp av BankID för att minska våra administrativa kostnader?
 

Signera med BankID

 
Återigen, stort tack!
 
Vänliga hälsningar,
Givarservice