Stort tack för er gåva till hjärnforskningen julen 2023

Ni kommer snart få ett mejl med ert material. Använd det gärna så mycket ni kan. Det visar att ni bryr er om de här viktiga frågorna, och framför allt hjälper det till att skapa mer uppmärksamhet och stöd för forskningen om hjärnan.

Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fritt från hjärnans sjukdomar. När vi lägger kraft bakom forskning, sprider kunskap och bryter stigman förändrar vi livet för fler

Så tack för att ni hjälper hjärnforskningen att göra framsteg. Ni gör skillnad med årets julklapp.

Kontakta Emma Cajander, Företagssamarbeten om ni har frågor eller behöver hjälp med något

emma.cajander@hjarnfonden.se