”Vi utvecklar nya strokebehandlingar”

Milos Pekny är en av de forskare som 2015 fått forskningsanslag från Hjärnfonden för att kunna bedriva sin forskning om stroke. Hans forskargrupp försöker förstå vad som händer i hjärnan vid en stroke för att kunna ta fram nya och mer effektiva behandlingsmetoder.

”Jag heter Milos Pekny och jag är professor vid Centrum for Brain Repair vid Sektionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, där jag leder Laboratoriet för astrocytbiologi och CNS regeneration. Vårt huvudsakliga forskningsfokus är stroke. Vi försöker att bättre förstå vad som händer i hjärnan vid stroke för att hitta nya behandlingsstrategier.

Milos Pekny mindre (GU)Var sjätte person får en stroke vid någon tidpunkt under sitt liv och många fler av oss har haft, har, eller kommer att ha en nära anhörig drabbad av stroke. Vi har nu identifierat en ny måltavla vid stroke. Vi har goda skäl att tro att under de kommande åren kommer detta att leda till utveckling av nya behandlingar för strokepatienter.

Vår forskning fokuserar på astrocyter, de celler i hjärnan som kan ses som ”hjärnans egen hjärna”. Dessa celler styr nämligen många av nervcellernas funktioner i både den friska och den sjuka hjärnan, till exempel skapar de, kontrollerar och avlägsnar nervcellskopplingar mellan nervceller (så kallade neuronala synapser). Vi har visat att astrocyter spelar en mycket viktig roll i det akuta skedet efter stroke, och de är också viktiga för hjärnans förmåga att återfå förlorade funktioner genom rehabilitering efter stroke. Vi har identifierat astrocyternas ”kriskommandocentral”, så kallade nanofilament eller intermediära filament, som vid stroke styr astrocyternas respons till stress på cellnivå, energibrist i celler och celldöd.

Stödet från Hjärnfonden är oerhört viktigt för vår forskning. Vi hoppas att inom de närmaste åren utveckla nya metoder för att påverka astrocyternas respons vid stroke, både med hjälp av läkemedel och via andra behandlingsmetoder.”

 

Milos Pekny, MD, PhD
Professor, Klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet

Relaterat

Professor Marcela Pekna

Hopp om bättre återhämtning efter stroke

En effektiv behandling för flertalet strokedrabbade – även de som i dag inte hinner få vård inom de första timmarna. Det är målet med en experimentell metod som med stor framgång prövats i en internationell studie ledd från Göteborgs universitet.

Porträttbild på forskaren Karsten Ruscher

Svensk strokeforskning ger hopp till många drabbade

Varje år får tusentals svenskar livslånga funktionsnedsättningar till följd av stroke. Går det att förbättra hjärnans återhämtning? Det tror hjärnforskaren Karsten Ruscher – som hoppas få fram en ny behandling

Julias stroke gav upphov till Yolita

När Julia Andrén fick en stroke skapade hon klädvarumärket Yolita för att stötta hjärnforskningen genom en egen insamling till Hjärnfonden. Här är hennes berättelse.

Vahid, som fick stroke som 22-åring, står framför en port

Han drabbades av stroke som 22-åring

Vad som började som kraftig huvudvärk under ett träningspass visade sig vara en hjärnblödning. Och starten på en lång resa tillbaka för 22-åriga Vahid.

Beatrice Karlsson

”Jag hade hellre förlorat en arm istället för en del av hjärnan”

Beatrice Karlsson hade precis träffat sin sambo och var väldigt  aktiv – med jobb, ridning, gym och kompisar. Allt detta förändrades  när hon drabbades av stroke, bara 24 år gammal.

Strokeforskare Cesare Patrone

Han angriper stroke från en ny vinkel

I Sverige är stroke både en av de vanligaste dödsorsakerna och en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar. Därför undersöker hjärnforskaren Cesare Patrone en helt ny metod för att behandla sjukdomen. Här berättar han mer och ber om ditt stöd.