Minskad förekomst av demens hos de allra äldsta

Bättre strokebehandling och högre utbildning är två huvudfaktorer till att demensförekomsten minskar hos de allra äldsta. Det visar forskare från Göteborg i en ny rapport.

– Mellan 1986 och 2008 minskade demensförekomsten från 30 procent till 22 procent bland 85-åringar, säger Ingmar Skoog, professor på Göteborgs universitet och forskningsledare för studien.

Minskningen var mest tydlig när det gällde vaskulär demens, som orsakas av stroke och skador på hjärnans kärl. Orsaken till nedgången var framförallt den ökade utbildningen i den senare gruppen av 85-åringar. Högre utbildning är en känd skyddande faktor för demens. En annan orsak var att färre personer fick demens efter stroke.

– Det senare beror antagligen på en bättre behandling av personer med stroke och att riskfaktorer för stroke, som högt blodtryck, behandlas bättre idag, säger Ingmar Skoog.

Levnadsvanor kan påverka förekomsten av demens

Studieresultaten publiceras i den internationella vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Studien är en del i  H70-studien som pågått i Göteborg sedan 1971. 1986-87 undersöktes 494 stycken

Foto: Johan Wingborg , Göteborgs universitet.
Foto: Johan Wingborg , Göteborgs universitet.

85-åriga göteborgare födda 1901-02. 32 år senare undersöktes 571 85-åringar födda 1922-23. Forskarna använde samma metoder vid båda undersökningarna.

Beräkningar visar att antalet personer i världen med demens kommer att öka från 40 miljoner idag till 140 miljoner år 2050. Det innebär stora påfrestningar såväl samhällsekonomiskt som för de drabbade och deras anhöriga.

Om demensförekomsten i olika åldersgrupper minskar kommer ökningen att bli mindre. Antalet dementa i världen kommer dock fortfarande att öka beroende på det ökade antalet äldre i världen. Det är därför av stort intresse att förstå om vi kan påverka demensförekomsten. Ingmar Skoog konstaterar att resultaten tyder på det.

– Fynden visar att vi har möjlighet att påverka demensförekomsten genom vårt leverne, säger Ingmar Skoog.

Länk till artikeln “Decreasing prevalence of dementia in 85-year olds examined 22 years apart: the influence of education and stroke. Scientific Reports 2017”

Ingmar Skoog fick ett 2-årigt forskningsbidrag från Hjärnfonden 2016.

Källa: Göteborgs universitet.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen