Ohälsosam stress-ett globalt problem

Stressrelaterad ohälsa ett växande problem

Stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat globalt sedan 1990-talet. Det är ett världsomspännande problem i i-länder så väl som i u-länder. Enligt WHO är psykisk ohälsa det snabbast växande, och det största hotet mot människors hälsa i framtiden.

Alla människor utsätts någon gång för påfrestningar i form av stress. Om stressen är kortvarig behöver det inte vara skadligt. Men när kraven blir övermäktiga, stressen långvarig och utan möjlighet till återhämtning, sliter den på kroppen vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Alla människor naturligtvis är olika och alla har sin gräns, men om man ignorerar de psykiska och kroppsliga signaler som talar om att situationen är kritisk, då börjar man tillslut närma sig den berömda väggen och vad vi kallar utmattningssyndrom.

Arbetet orsakar stress

Alla kan drabbas av ohälsosam stress och vi blir allt fler som mår dåligt. Ofta är det arbetsplatsen som är boven i dramat och stress som har med just jobbet att göra blir allt vanligare. Drygt hälften av alla sysselsatta, 53 procent, säger att de har alldeles för mycket att göra. Enligt Arbetsmiljöverket var de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär under 2016, för både kvinnor och män, stress och psykiska påfrestningar.

Kvinnor mer utsatta

Men det finns grupper som sticker ut mer än andra. Det är vanligare att kvinnor än män upplever en för hög arbetsbelastning och de som blir sjukskrivna i stressrelaterade diagnoser är främst kvinnor. Resurserna inom arbetsmiljön på de kvinnodominerade arbetsplatserna är små i förhållande till arbetsbelastningen likaså möjligheterna att påverka sitt eget arbete. Riskerna för att drabbas av psykisk ohälsa är därmed större bland kvinnor.

 Stress i siffror

 

  • 74 200 svenskar var sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa 2016 varav 76 % var kvinnor.
  • 70 % av sjuksköterskorna och grundskollärarna upplever att de har ett psykiskt påfrestande arbete.
  • Antalet anmälningar om arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög arbetsbelastning har mer än fördubblats, från cirka 700 till cirka 1500, mellan 2012 och 2015.
  • Sedan 2010 har långtidssjukskrivningarna ökat med 80 procent. Och psykisk ohälsa står för närmare 60 procent av denna ökning enligt Stressforskningsinstitutets siffror från 2017.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Drabbad av utmattningssyndrom

Jessica gillade sitt jobb som produktionsledare. Hon var van vid ett högt tempo med tighta deadlines. Men det uppdrivna arbetstempot och långvariga stressen utan chans till tillräcklig återhämtning gjorde att kroppen till slut sa ifrån. Jessica sjukskrevs för utmattning 2014. Se samtalet mellan Jessica Bladh och Katarina Hultling på Hjärnans Dag och den efterföljande paneldiskussionen där också Ullakarin Nyberg och Martin Ingvar medverkade.

Hur påverkas hjärnan av långvarig stress?

Långvarig ohälsosam stress orsakar bestående förändringar på hjärnan. Studier har visat att lång tid efter en episod med utmattningssyndrom är kroppens förmåga att svara på stress inte återställd och risken för återinsjuknande kvarstår. Martin Ingvar är författar, debattör och professor i neurofysiologi och integrativ medicin på Karolinska Institutet. Se hans föreläsning från Hjärnans Dag 2018.

”Vi kan göra mycket mer för dem som får sitt liv förstört av utmattningssyndrom”

Utmattningssyndrom är ett gigantiskt folkhälsoproblem som kostar miljarder kronor varje år. Det handlar om en hjärnsjukdom som ger svåra följder för drabbade och för samhället. Marie Åsberg är professor och har forskat inom psykiatrin sedan 60-talet. Här förklarar hon varför hjärnforskningen behöver ditt stöd!

Tips på hur du kan undvika ohälsosam stress

Det här kan du göra för att minska den negativa effekten av stress.

Så ställs diagnosen utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Det karaktäriseras av påtaglig brist på energi, sömnstörningar, koncentrations- och minnessvårigheter. Utmattningen påverkar personen såväl fysiskt som känslo- och tankemässigt. Här kan du läsa om socialstyrelsens kriterier för diagnosen.

8 varningssignaler på ohälsosam stress

Symtomen på ohälsosam stress kan komma smygande. Den drabbade kan ha fått många signaler under lång tid men valt att strunta i dem. Många fortsätter envist framåt utan att lyssna på när kroppen säger ifrån. Att uppmärksamma varningssignalerna är viktigt eftersom tidiga insatser kan förhindra allvarlig sjukdom.