Ohälsosam stress-ett globalt problem

Stressrelaterad ohälsa ett växande problem

Stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat globalt sedan 1990-talet. Det är ett världsomspännande problem i i-länder så väl som i u-länder. Enligt WHO är psykisk ohälsa det snabbast växande, och det största hotet mot människors hälsa i framtiden.

Alla människor utsätts någon gång för påfrestningar i form av stress. Om stressen är kortvarig behöver det inte vara skadligt. Men när kraven blir övermäktiga, stressen långvarig och utan möjlighet till återhämtning, sliter den på kroppen vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Alla människor naturligtvis är olika och alla har sin gräns, men om man ignorerar de psykiska och kroppsliga signaler som talar om att situationen är kritisk, då börjar man tillslut närma sig den berömda väggen och vad vi kallar utmattningssyndrom.

Arbetet orsakar stress

Alla kan drabbas av ohälsosam stress och vi blir allt fler som mår dåligt. Ofta är det arbetsplatsen som är boven i dramat och stress som har med just jobbet att göra blir allt vanligare. Drygt hälften av alla sysselsatta, 53 procent, säger att de har alldeles för mycket att göra. Enligt Arbetsmiljöverket var de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär under 2016, för både kvinnor och män, stress och psykiska påfrestningar.

Kvinnor mer utsatta

Men det finns grupper som sticker ut mer än andra. Det är vanligare att kvinnor än män upplever en för hög arbetsbelastning och de som blir sjukskrivna i stressrelaterade diagnoser är främst kvinnor. Resurserna inom arbetsmiljön på de kvinnodominerade arbetsplatserna är små i förhållande till arbetsbelastningen likaså möjligheterna att påverka sitt eget arbete. Riskerna för att drabbas av psykisk ohälsa är därmed större bland kvinnor.

 Stress i siffror

 

  • 74 200 svenskar var sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa 2016 varav 76 % var kvinnor.
  • 70 % av sjuksköterskorna och grundskollärarna upplever att de har ett psykiskt påfrestande arbete.
  • Antalet anmälningar om arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög arbetsbelastning har mer än fördubblats, från cirka 700 till cirka 1500, mellan 2012 och 2015.
  • Sedan 2010 har långtidssjukskrivningarna ökat med 80 procent. Och psykisk ohälsa står för närmare 60 procent av denna ökning enligt Stressforskningsinstitutets siffror från 2017.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag