Varför drabbas så många av ohälsosam stress?

To do-listan blir bara längre och längre, inboxen signalerar nya mejl genom ett stressande litet blinkade kuvert nere i skärmens ena hörn, förskolan stänger tidigt idag, din älskade mor som drabbats av demens på äldre dar ringer för sjuttonde gången idag för att anklaga hemtjänsten för stöld, du är på väg in i dagens tredje möte fast klockan bara är 11 på förmiddagen och nu har agendan som du skulle skriva ut fastnat i skrivaren. Hjärtslagen känns i tinningarna, det susar i öronen och du tar ett djupt andetag. Skjuter bort de oroliga tankarna på mamma, sätter på det professionella leendet och går rakryggad in i mötesrummet.

Vi har otroligt mycket att göra idag. Lite ”luft i schemat” finns knappt och gör det det så fyller vi det genast med aktiviteter som finns tillgängliga en handsträckning bort i mobilen. Hela familjens schema finns tillgängliga i mobilen, liksom våra vänners finns på sociala medier. Vi vill inte slösa bort en sekund som hade kunnat läggas på umgänge, nätverkande och uppdaterande.

Att stressen har ökat i samhället har flera skäl. Brist på tid för återhämtning, 1990-talets ekonomiska kris med nedskärningar och påföljande arbetslöshet, högre krav i arbetslivet och teknikskifte är några orsaker. Den snabba datoriseringen inom många yrkesgrupper och nya datasystem som ska göra jobbet effektivare har medfört att alla ska göra allt själva. Det kräver mer tid vid datorerna vilket skapar stress hos många. Slimmade organisationer när färre ska göra mer och inte hinner utföra sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid ger ökad arbetsbörda och stress. Men både andras krav och förväntningar i kombination med alltför höga krav på sig själv påverkar hur du mår.

Enligstressorer-diagramt en undersökning bland patienter på en stressmottagning angav 76 procent att deras stress berodde på en kombination av privata och arbetsrelaterade faktorer, 20% var stressade på grund av jobbet och 4 procent uppgav privatlivet som enda stressfaktor.

Arbetsrelaterade stressorer
1. Kvantitativa krav i arbetet
2. Emotionella krav i arbetet
3. Dåligt ledarskap

Privata stressorer
1. Relationsstörningar
2. Ansvar för sjuk anhörig
3. Ekonomiska problem

 

Stress och psykiska påfrestningar är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Idag har närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen besvär till följd av stress och/eller psykiska påfrestningar i arbetet enligt Arbetsmiljöverket.

 

Dela sidan

Engagera dig redan idag