Henrik Larsson, forskare vid Örebro universitet kommer att undersöka om det finns kopplingar mellan adhd och utvecklandet av åldrandets sjukdomar.

ADHD från vaggan till graven

Henrik Larsson från Örebro universitet får medel från Hjärnfonden för att ta reda på om barn med adhd löper större risk att utveckla andra sjukdomar i vuxen ålder. Med hjälp av världens största tvillingregister kommer data visa om det finns kopplingar mellan adhd och utvecklandet av åldrandets sjukdomar.

Henrik Larsson forskar om adhd vid Örebro universitet. Foto: Örebro universitet.

Henrik Larsson, forskare i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet får en halv miljon för ett års forskningsstudier. Tillsammans med sitt forskarteam kommer han undersöka om barn med adhd löper större risk att drabbas av psykiatriska eller somatiska sjukdomar när de blir äldre. Genom datakällor från nationella register och det svenska tvillingregistret ska han studera konsekvenserna av adhd hos personer i åldern 20 till 65 år.

– Det här är en unik studie på så vis att vi med hjälp av omfattande datakällor kan studera om barn med adhd löper större risk att drabbas av hälsoproblem när de blir äldre. Vi kommer se hur livsstilsförloppet påverkar hälsan hos personer med adhd, säger Henrik Larsson.

Adhd är en funktionsnedsättning som inte alltid försvinner med åldern utan som upplevs som ett ihållande problem hela livet. Med bättre kunskaper om vilka framtida konsekvenser sjukdomen kan få finns det möjlighet att sätta in preventiva åtgärder och rekommendationer i tid.

Med hjälp av tvillingregistret går det även att tydliggöra betydelsen av genetiska och miljömässiga faktorer för risken att drabbas av andra sjukdomar vid adhd-diagnos.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag