Nya strokebehandlingar behövs I Sverige insjuknar varje år cirka 25 000–30 000 personer i stroke.

”Stroke kommer att fortsätta finnas, därför behövs bättre behandlingar”

Erik Lundström arbetar med stroke både som överläkare och hjärnforskare. Han ser patienternas svåra lidande och forskar samtidigt på ett sätt att minska det. Om det går vägen kan ett läkemedel komma ut på marknaden betydligt snabbare än vanligt. Läs om viktig strokeforskning – som visar varför din gåva behövs.

Tack vare hjärnforskning överlever fler ett stroke

Trots att jag har arbetat med stroke i många år slås jag fortfarande av hur chockartat sjukdomen slår till. Ena dagen är du frisk, morgonen efter vaknar du svårt sjuk. Det går inte heller att värja sig från det stora och utdragna lidandet som jag ser att sjukdomen för med sig. Också för de anhöriga.

Tack och lov har vi, tack vare hjärnforskningen, blivit bättre på att ta hand om strokepatienter i det akuta skedet. Fler överlever och färre får svåra men. Tyvärr har det inte hänt lika mycket med behandlingen i det efterföljande skedet, då patienten ska försöka återerövra sitt liv. Det är därför jag nu ber om ditt stöd.

Medicin mot depression testas mot stroke

Erik Lundström, överläkare och docent i neurologi, forskar om stroke.

Erik Lundström, överläkare och docent i neurologi, forskar om stroke.

För snart tio år sedan kom nämligen en liten, men spännande studie. Den pekade på att ett antidepressivt läkemedel som hette fluoxetin kunde förbättra hjärnans återhämtning efter en stroke. Det här fångade genast mitt intresse, eftersom det var ett helt nytt sätt att behandla sjukdomen. Dessutom var läkemedlet mycket välbeprövat, vilket skulle kunna skynda på processen att få behandlingen godkänd.

Vi tog därför initiativet till att göra en mycket större studie på fluoxetinets effekter efter en stroke. Den kommer faktiskt att bli den största i sitt slag i Sverige. I och med att vi samarbetar med liknande studier i andra länder så kommer vi därför att få mycket bra data.

Strokeforskningen behöver resurser

Om ungefär ett år presenterar jag och mitt team resultatet. Drömmen är att vi hittar ett läkemedel som påtagligt förbättrar människors liv efter en stroke. Och att vi snart kan börja använda det inom vården, till en låg kostnad. Det skulle ge oss ett viktigt komplement till de mer traditionella sätten att behandla dem som har drabbats av stroke, till exempel att tunna ut blodet och sänka blodfetterna.

Oavsett hur det går så är det tydligt att strokeforskningen behöver ett nytt genombrott. Alltför många liv slås i spillror – varje dag. Problemet är att den här typen av kvalificerad hjärnforskning är mycket dyr. Därför ber jag dig om en gåva redan idag!

Erik Lundström
Överläkare och docent i neurologi

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag