Fredrika Järnehall, utbildningschef Stiftelsen Friends, forsknings- och högskoleminister Matilda Ernkrans, Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden I dag träffade Fredrika Järnehall, utbildningschef Stiftelsen Friends (tv), och Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden (th) forsknings- och högskoleminister Matilda Ernkrans,.

Kunskap om NPF måste ingå i lärarutbildningen

Idag träffade Friends och Hjärnfonden forsknings- och högskoleminister Matilda Ernkrans för att tala om hur vi stärker skolans arbete för att öka kunskapen om NPF. Ett mycket bra samtal.
– Lärare ska alltid agera och lära ut på ett sätt som passar även barn med ADHD och autism, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

I varje svensk skolklass finns två till tre elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Barn med NPF löper högre risk att utsättas för mobbning, ha hög frånvaro i skolan och få ofullständiga betyg. Forskning visar att skolans stöd behöver stärkas för dessa elever.  En viktig del handlar om att inkludera kunskap om NPF i den ordinarie lärarutbildningen.

– Vårt syfte är att stärka utbildningsdepartementet så att de ställer höga krav på kunskap om NPF nu när lärarutbildningen ska förbättras och utvecklas. Dessutom behöver självklart alla lärare kompetenshöjas genom fortbildning, säger Anna Hemlin.

– Planerar man en lektion anpassad för barn med NPF, påverkar det alla andra elever i klassen positivt, säger Fredrika Järnehall, utbildningschef, Friends 

Läs gärna mer om vad Friends och Hjärnfonden gör för att höja lärare och elevers kunskap om NPF på www.hejhyper.se

#postkodeffekten

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag