Forskning om andningskontroll hos spädbarn Eric Herlenius forskar om andningskontroll hos spädbarn och för tidigt födda barn med stöd av Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse.

Vad innebär det för forskaren att få stöd av en donator?

Professor och överläkare Eric Herlenius har fått ekonomiskt stöd till sin forskning vid Karolinska Institutet från Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse i tre år. Han berättar vad stiftelsens stöd betyder för hans forskning.

Eric Herlenius, professor och överläkare på Karolinska Institutet

Eric Herlenius, professor och överläkare på Karolinska Institutet. Foto: Karolinska Institutet

– Stiftelsens stöd betyder oerhört mycket. För mig har det rent konkret inneburit att jag fått möjlighet att utöka mitt team med två anställda. Det ger mer muskler till forskningen och har även gett oss trygghet och en chans till en långsiktig planering.

Plötslig spädbarnsdöd och andningskollaps

Eric Herlenius och hans kollegor forskar om andningskontroll hos spädbarn och för tidigt födda barn. Plötslig spädbarnsdöd har länge varit ett mysterium men forskarna börjar nu närma sig en förståelse för vad som gör att små barn plötsligt slutar andas.

– Vi tror att en systemisk inflammation (inflammation i hela kroppen) kan vara en bidragande faktor då det hos riktigt små barn påverkar hjärnans andningscentrum väldigt kraftigt.  Vi tagit fram en metod där vi kan se förändringar hos barnet som tidigare upptäcktes först ett helt dygn senare.

Vilka  forskningsresultat hoppas du kunna uppnå med hjälp av stiftelsens pengar?

– Dels en ökad förståelse för hjärnans utveckling. Vi skapar instrument och metoder som gör att vi tidigare kan upptäcka att ett litet barn är på väg att bli sjukt och kan då tidigt sätta in åtgärder. Vi kommer att rädda många liv tack vare det stöd till vår forskning som vi får via Gyllings Stiftelse.

Dela sidan

Engagera dig redan idag