Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden

Vårt öppna brev till Marie Morell om den ojämlika strokerehabiliteringen

Många strokedrabbade tycker inte att de får den rehabilitering de behöver. Därför har vi tagit initiativ till ett upprop för bättre strokerehabilitering. I ett öppet brev till Maria Morell, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation påtalar vi de förändringar vi vill se.

Hej Marie,

I Sverige drabbas ca 25 000 av en stroke varje år och stroke är en av de vanligaste orsakerna till kroppsliga funktionsnedsättningar och stort lidande. Många av våra självklara färdigheter som att gå, äta, skriva eller tala kan påverkas vid en stroke. Det måste läras in på nytt. Behovet av rehabilitering är därför stort.

För att kunna komma tillbaka till sitt vanliga liv och arbete är det viktigt att snabbt få rehabilitering och professionell hjälp. Effektiv rehabilitering som påbörjas i ett tidigt skede kan förbättra återhämtningen och minska risken för funktionshinder.

Som SKL konstaterar i skriften ”Framgångsfaktorer i strokevården” finns stora förbättringsmöjligheter i svensk strokevård och rehabilitering. Det finns t.ex. geografiska skillnader i andelen patienter som direkt erbjuds vård på strokeenhet och i andelen patienter som tre månader efter stroke anser att deras behov av hjälp och stöd är helt tillgodosett.

Hjärnfonden har varit i kontakt med många personer som känner sig utlämnade till sig själva efter hemkomsten från sjukhuset. Därför har vi tagit initiativ till ett upprop för bättre strokerehabilitering. Sedan maj har vi samlat in 529 underskrifter. Vi vill se:

  1. Mer resurser till rehabilitering för att minska lidandet hos de drabbade.
  2. Individanpassad rehabilitering och förbättrad samordning mellan den drabbade, kommun, landsting och andra huvudmän.
  3. Minskade kvalitetsklyftor i strokevården. Alla medborgare har rätt till bra strokevård och rehabilitering oavsett bostadsort.

Vi önskar att SKL agerar i frågan och påskyndar arbetet för en förbättrad vård och rehabilitering av strokepatienter.

Vänliga hälsningar

Anna Hemlin
Generalsekreterare Hjärnfonden

Relaterat

Professor Marcela Pekna

Hopp om bättre återhämtning efter stroke

En effektiv behandling för flertalet strokedrabbade – även de som i dag inte hinner få vård inom de första timmarna. Det är målet med en experimentell metod som med stor framgång prövats i en internationell studie ledd från Göteborgs universitet.

Porträttbild på forskaren Karsten Ruscher

Svensk strokeforskning ger hopp till många drabbade

Varje år får tusentals svenskar livslånga funktionsnedsättningar till följd av stroke. Går det att förbättra hjärnans återhämtning? Det tror hjärnforskaren Karsten Ruscher – som hoppas få fram en ny behandling

Julias stroke gav upphov till Yolita

När Julia Andrén fick en stroke skapade hon klädvarumärket Yolita för att stötta hjärnforskningen genom en egen insamling till Hjärnfonden. Här är hennes berättelse.

Vahid, som fick stroke som 22-åring, står framför en port

Han drabbades av stroke som 22-åring

Vad som började som kraftig huvudvärk under ett träningspass visade sig vara en hjärnblödning. Och starten på en lång resa tillbaka för 22-åriga Vahid.

Beatrice Karlsson

”Jag hade hellre förlorat en arm istället för en del av hjärnan”

Beatrice Karlsson hade precis träffat sin sambo och var väldigt  aktiv – med jobb, ridning, gym och kompisar. Allt detta förändrades  när hon drabbades av stroke, bara 24 år gammal.

Strokeforskare Cesare Patrone

Han angriper stroke från en ny vinkel

I Sverige är stroke både en av de vanligaste dödsorsakerna och en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar. Därför undersöker hjärnforskaren Cesare Patrone en helt ny metod för att behandla sjukdomen. Här berättar han mer och ber om ditt stöd.