Hjärnfonden
Ge en gåva
Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden

Vårt öppna brev till Marie Morell om den ojämlika strokerehabiliteringen

Många strokedrabbade tycker inte att de får den rehabilitering de behöver. Därför har vi tagit initiativ till ett upprop för bättre strokerehabilitering. I ett öppet brev till Maria Morell, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation påtalar vi de förändringar vi vill se.

Hej Marie,

I Sverige drabbas ca 25 000 av en stroke varje år och stroke är en av de vanligaste orsakerna till kroppsliga funktionsnedsättningar och stort lidande. Många av våra självklara färdigheter som att gå, äta, skriva eller tala kan påverkas vid en stroke. Det måste läras in på nytt. Behovet av rehabilitering är därför stort.

För att kunna komma tillbaka till sitt vanliga liv och arbete är det viktigt att snabbt få rehabilitering och professionell hjälp. Effektiv rehabilitering som påbörjas i ett tidigt skede kan förbättra återhämtningen och minska risken för funktionshinder.

Som SKL konstaterar i skriften ”Framgångsfaktorer i strokevården” finns stora förbättringsmöjligheter i svensk strokevård och rehabilitering. Det finns t.ex. geografiska skillnader i andelen patienter som direkt erbjuds vård på strokeenhet och i andelen patienter som tre månader efter stroke anser att deras behov av hjälp och stöd är helt tillgodosett.

Hjärnfonden har varit i kontakt med många personer som känner sig utlämnade till sig själva efter hemkomsten från sjukhuset. Därför har vi tagit initiativ till ett upprop för bättre strokerehabilitering. Sedan maj har vi samlat in 529 underskrifter. Vi vill se:

  1. Mer resurser till rehabilitering för att minska lidandet hos de drabbade.
  2. Individanpassad rehabilitering och förbättrad samordning mellan den drabbade, kommun, landsting och andra huvudmän.
  3. Minskade kvalitetsklyftor i strokevården. Alla medborgare har rätt till bra strokevård och rehabilitering oavsett bostadsort.

Vi önskar att SKL agerar i frågan och påskyndar arbetet för en förbättrad vård och rehabilitering av strokepatienter.

Vänliga hälsningar

Anna Hemlin
Generalsekreterare Hjärnfonden

Relaterat

Bild på Katharina Stibrant Sunnerhagen.

”Det krävs nya forskningsframsteg för att stroke ska kunna stoppas”

WHO:s expert på strokerehabilitering, professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, leder en stor forskargrupp som får stöd från Hjärnfonden. Här berättar hon om sitt livsviktiga arbete – och förklarar varför gåvor till hjärnforskningen är så viktiga.
En bild på Angela och hennes mamma Inger som drabbades av stroke.

Inger drabbades av stroke flera gånger

En stroke kan orsakas av en blodpropp i hjärnan eller av en hjärnblödning. Under livets gång drabbades Inger Engström av båda varianterna – den sista gången återhämtade hon sig aldrig. Här berättar dottern Angela om Ingers sjukdomstid.
Porträtt på hjärnforskaren Anna Falk som forskar på stroke.

Målet är att kunna reparera strokeskador i hjärnan

Det unika med stamceller är att de kan förvandla sig till olika typer av specialiserade celler. Därför vill professor Anna Falk utveckla en stamcellsbehandling för strokedrabbade. Här berättar hon mer om sitt banbrytande arbete och forskargruppens behov av resurser.
Professor Marcela Pekna

Hopp om bättre återhämtning efter stroke

En effektiv behandling för flertalet strokedrabbade – även de som i dag inte hinner få vård inom de första timmarna. Det är målet med en experimentell metod som med stor framgång prövats i en internationell studie ledd från Göteborgs universitet.
Porträttbild på forskaren Karsten Ruscher

Svensk strokeforskning ger hopp till många drabbade

Varje år får tusentals svenskar livslånga funktionsnedsättningar till följd av stroke. Går det att förbättra hjärnans återhämtning? Det tror hjärnforskaren Karsten Ruscher – som hoppas få fram en ny behandling

Julias stroke gav upphov till Yolita

När Julia Andrén fick en stroke skapade hon klädvarumärket Yolita för att stötta hjärnforskningen genom en egen insamling till Hjärnfonden. Här är hennes berättelse.
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta