Medelålders par går igenom skattedeklaration

Skattereduktion för gåvor

Från januari 2020 kan du få skattereduktion för gåvor till Hjärnfonden. Du måste ge minst 200 kronor per gång och totalt minst 2 000 kronor per år.

Nu har det återigen blivit ”billigare” att ge i Sverige – du kan nu få upp till 1 500 kronor i skattereduktion. Med andra ord kan du ge mer stöd till hjärnforskningen, utan att det märks i plånboken.

Det här gäller

  • Bara gåvor på minst 200 kronor per tillfälle räknas till totalbeloppet.
  • Du måste ge minst 2 000 kronor totalt under året för att få skattereduktionen.
  • Skattereduktionen är på 25 procent av dina totala gåvor under ett kalenderår och du kan få max 1 500 kronor i skattereduktion, vilket motsvarar 6 000 kronor i gåvor.
  • Gåvorna måste gå till godkända organisationer,  Hjärnfonden är en godkänd gåvomottagare fr.o.m. januari 2020.
  • Gåvomottagaren måste ha dina personuppgifter

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan. Det innebär att gåvor som du gett under år 2020 redovisas i den inkomstdeklaration som du lämnar år 2021.

Vi som gåvomottagare rapporteras alla uppgifter till Skatteverket, det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress och  personnummer.

Det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år.

Bra att veta:

  • Vid månadsgivande måste gåvobeloppet/månad vara minst 200 kronor för att ge skattereduktion.
  • Det är endast den som är inbetalare till oss som har avdragsrätten. Du kan alltså inte räkna samman gåvor som olika familjemedlemmar har gett.
  • Gåvor som skänks via ombud, t.ex. Facebook, ger inte rätt till skattereduktion.

Dela sidan

Engagera dig redan idag