Äldre kvinna signerar sitt testamente

Nu vill många skriva testamente

SVT rapporterade i veckan att flera familjejurister har under de senaste veckorna märkt av en kraftig ökning av personer som vill skriva testamente – någonting som samtliga kopplar till coronakrisen.

Att skriva sitt testamente är något som många svenskar väljer att skjuta framför sig. Nära sju av tio svenskar över 50 år uppger att de inte har upprättat ett testamente. Det visar en Novusundersökning som Hjärnfonden gjorde hösten 2019. 

Undersökningen visade också att många undviker att prata med sina föräldrar eller nära anhöriga om vad som står i deras testamenten. Tre av tio har inte tagit upp frågan därför att de tycker att det är den anhörigas ensak. Man vill till exempel inte prata om sina föräldrars bortgång och hur mycket pengar de tänkt lämna kvar. Av de som pratat med sina föräldrar vet hälften vad som står i deras testamente och kvinnor vet i större utsträckning än män vad som står i sina föräldrars testamenten. 

En diagnos kan drabba plötsligt och ett testamente är inte något man ska skjuta upp till livets slutskede utan något man ska ha i livets alla skeden. För att vara säker på att dina tillgångar fördelas som du själv vill är det bra att skriva ett testamente. Det är också ett sätt att underlätta för anhöriga. Ett testamente är inte bindande, det är en levande handling som kan ändras under livets gång.  

Dela sidan

Engagera dig redan idag