Forskare pipetterar

Hjärnfonden delar ut stipendium till tolv hjärnforskare

Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd har beslutat att dela ut postdoktorala stipendier till 12 forskare som nyligen avlagt doktorsexamen. De kommer att kunna ägna sig åt forskning på heltid i två år.

Det är tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag som vi kan dela ut stipendier till tolv lovande hjärnforskare. Målsättningen är att driva svensk hjärnforskning framåt för att ta fram nya effektiva behandlingar, träffsäkrare diagnostik och skapa en bättre hälsa för alla drabbade.

Totalt delar vi ut 7,2 miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier och stipendiesumman är 300 000 kronor per år.

– Genom att dela ut postdoktorala stipendier satsar vi på framtidens hjärnforskare. Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska kunna nå de framsteg som behövs för att fler människor ska kunna leva mer och längre, säger Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare.

Årets stipendiater kommer bland annat att forska om schizofreni, multipel skleros, stroke och depression.

Det är Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd som beslutar vilka som får stiftelsens postdoktorala stipendium. För många forskare är stipendiet en möjlighet att kunna fortsätta med forskning efter disputation. Flera av tidigare stipendiater har etablerat egna forskargrupper och fått professurer inom svenska lärosäten. 

Stipendiater 2023

Bárbar Avelar Pereira
Avkoda och förutsäga heterogeniteten av kognitiv nedgång i åldrande
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Uppsala universitet

Mikaela Ceder
Modulering av glycinsystemet i ihållande smärta och psykiatriska sjukdomar
Depression
Uppsala universitet

Elin Gruyters
Embryonala program i vuxen synapsbiologi och deras koppling till schizofreni
Schizofreni
Karolinska Institutet

Dhanu Gupta
Extracellulära vesiklar laddade med AAV för riktad CNS-genterapi
Hjärnans funktion
Karolinska Institutet

Linn Hallqvist
Diagnostik och behandling hos patienter med hjärnblödning
Stroke
Karolinska Institutet

Patricia Hägglund
Dysfagi efter stroke – incidens, risk för tidig död och effekt av intervention
Stroke
Umeå universitet

Faisal Hayat Nazir
Karakterisering av antigen för autoantikroppar vid Multipel Skleros
MS och annan neuroinflammation
Uppsala universitet

Robin Rohlén
Ett neuralt gränssnitt mellan spinala motorneuron och ultraljud
CNS-skador
Lunds universitet

Ross Smith
Blockad av IL-6R för behandling av cavernös malformation
Hjärnans funktion
Uppsala universitet

Maximilian Tufvesson Alm
LEAP2 och hur mental hälsa kontrolleras av mag-tarmkanalen
Depression
Göteborgs universitet

Twohig, Daniel
Undersökning av neuroepitelial stamcellsprodukter för stroketerapi
Stroke
Lunds universitet

Richard Ågren
Spåraminreceptorer som nya antipsykotiska läkemedelsmål
Psykiatri
Karolinska Institutet

Hjärnfondens postdoktorala stipendier delas ut med stöd av Postkodlotteriet. #postkodeffekten

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Emelie Lind förbättrar hur man mäter syreförbrukning i hjärnan

Emelie Lind är en av Hjärnfondens stipendiater. Hennes forskning fokuserar på att utveckla mätningar av syreförbrukning i hjärnan med hjälp av magnetkamera.

Yiyi Yang studerar immuncellers roll vid Azheimers sjukdom

Yiyi Yang är en av Hjärnfondens stipendiater. Fokus för hennes forskning är Alzheimers sjukdom. Hon studerar vilken roll inflammation och immunceller har för sjukdomsprocessen.

Araash Hellysaz, en av Hjärnfondens stipendiater

Arash Hellysaz undersöker hur virussjukdomar i magen förändrar hjärnan

Virussjukdomar i magtarmkanalen ger diarré och kräkningar, processer som koordineras av hjärnan. Arash Hellysaz, en av Hjärnfondens stipendiater, undersöker hur viruspartiklarna i magen medför förändringar i hjärnan och hur den kunskapen kan användas för att ta fram ny behandling.

Jenny Wickham, en av Hjärnfondens stipendiater.

Jenny Wickham vill hitta nya sätt att behandla epilepsi

En tredjedel av de som har epilepsi svarar inte på de mediciner som finns. Jenny Wickham, Hjärnfondens stipendiat, vill ändra på det. Hon studerar de nervceller som är inblandade i epileptiska anfall och hur de kan vara mål för ny behandling.

Malin Silverå Ejneby, Hjärnfondens stipendiat.

Malin Silverå Ejneby använder matematik för att förstå epilepsi

Nervceller kommunicerar med varandra genom nervimpulser. Förändringar i styrkan på nervimpulserna kan potentiellt leda till sjukdomar som epilepsi. Malin Silverå Ejneby, Hjärnfondens stipendiat, vill använda matematiska modeller för att förstå det här bättre.

Stina Lundberg, en av Hjärnfondens stipendiater

Stina Lundberg vill förstå hur nervceller kopplas samman i hippocampus

Hippocampus är en hjärnregion som är central för minne, inlärning och emotionell reglering. Stina Lundberg, en av Hjärnfondens stipendiater, vill lära sig mer om hur nervcellerna i hippocampus är sammankopplade.