Forskare pipetterar

Hjärnfonden delar ut stipendium till tolv hjärnforskare

Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd har beslutat att dela ut postdoktorala stipendier till 12 forskare som nyligen avlagt doktorsexamen. De kommer att kunna ägna sig åt forskning på heltid i två år.

Det är tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag som vi kan dela ut stipendier till tolv lovande hjärnforskare. Målsättningen är att driva svensk hjärnforskning framåt för att ta fram nya effektiva behandlingar, träffsäkrare diagnostik och skapa en bättre hälsa för alla drabbade.

Totalt delar vi ut 7,2 miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier och stipendiesumman är 300 000 kronor per år.

– Genom att dela ut postdoktorala stipendier satsar vi på framtidens hjärnforskare. Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska kunna nå de framsteg som behövs för att fler människor ska kunna leva mer och längre, säger Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare.

Årets stipendiater kommer bland annat att forska om schizofreni, multipel skleros, stroke och depression.

Det är Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd som beslutar vilka som får stiftelsens postdoktorala stipendium. För många forskare är stipendiet en möjlighet att kunna fortsätta med forskning efter disputation. Flera av tidigare stipendiater har etablerat egna forskargrupper och fått professurer inom svenska lärosäten. 

Stipendiater 2023

Bárbar Avelar Pereira
Avkoda och förutsäga heterogeniteten av kognitiv nedgång i åldrande
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Mikaela Ceder
Modulering av glycinsystemet i ihållande smärta och psykiatriska sjukdomar
Depression
Uppsala universitet

Elin Gruyters
Embryonala program i vuxen synapsbiologi och deras koppling till schizofreni
Schizofreni
Karolinska Institutet

Dhanu Gupta
Extracellulära vesiklar laddade med AAV för riktad CNS-genterapi
Hjärnans funktion
Karolinska Institutet

Linn Hallqvist
Diagnostik och behandling hos patienter med hjärnblödning
Stroke
Karolinska Institutet

Patricia Hägglund
Dysfagi efter stroke – incidens, risk för tidig död och effekt av intervention
Stroke
Umeå universitet

Faisal Hayat Nazir
Karakterisering av antigen för autoantikroppar vid Multipel Skleros
MS och annan neuroinflammation
Uppsala universitet

Robin Rohlén
Ett neuralt gränssnitt mellan spinala motorneuron och ultraljud
CNS-skador
Lunds universitet

Ross Smith
Blockad av IL-6R för behandling av cavernös malformation
Hjärnans funktion
Uppsala universitet

Maximilian Tufvesson Alm
LEAP2 och hur mental hälsa kontrolleras av mag-tarmkanalen
Depression
Göteborgs universitet

Twohig, Daniel
Undersökning av neuroepitelial stamcellsprodukter för stroketerapi
Stroke
Lunds universitet

Richard Ågren
Spåraminreceptorer som nya antipsykotiska läkemedelsmål
Psykiatri
Karolinska Institutet

Hjärnfondens postdoktorala stipendier delas ut med stöd av Postkodlotteriet. #postkodeffekten

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Robin Rohlén

Robin Rohlén vill använda ultraljud för att förmedla information från nervtrådar till muskler

Ultraljud är en metod som kan förbättra styrningen av en robothand för personer som fått amputera en hand. Att utveckla metoden är fokus för Hjärnfondens stipendiat Robin Rohlén.

Daniel Twohig forskar vid Lunds universitet

Daniel Twohig vill behandla stroke med stamceller

I Sverige är stroke en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar. I dag finns inget läkemedel som kan hjälpa hjärnans återhämtning efter en stroke. Daniel Twohig, en av Hjärnfondens stipendiater, arbetar med att ta fram en ny behandlingsmetod baserad på stamceller.

Linn Hallqvist, forskare vid Karolinska Institutet

Linn Hallqvist vill förbättra behandlingen av patienter med hjärnblödning

Spontan hjärnblödning pga försvagningar – utbuktningar – i hjärnans blodkärl utgör den tionde vanligaste diagnosen på intensivvårdsavdelningar i Sverige och är associerad med hög dödlighet och komplikationer. Linn Hallqvist, en av Hjärnfondens stipendiater, vill öka kunskapen om de mekanismer som ligger till grund för allvarliga komplikationer.

Hjärnforskaren Ross Smith vid sitt skrivbord

Ross Smith forskar om missbildningar i hjärnans blodkärl

Fokus för honom är sjukdomen Cerebral cavernös missbildning och vilken roll inflammation har för sjukdomen.

Bild på forskaren och stipendiaten maximilian tufvesson alm

Hur hänger diet och psykisk ohälsa ihop?

Maximilian Tufvesson Alm, en av Hjärnfondens stipendiater, vill ta reda på hur mag-tarmkanalen kan påverka psykisk ohälsa genom ett hormon som produceras i tarmen. Han vill också förstå hur det påverkas av det vi äter.

Patricia Hägglund forskar vid Umeå universitet.

Patricia Hägglund vill göra det lättare för strokedrabbade att svälja

Runt hälften av de som drabbas av en stroke får problem med att svälja vilket ökar risken för undernäring och lunginflammation. Idag saknas en behandling som förbättrar sväljförmågan men det vill Patricia Hägglund, en av Hjärnfondens stipendiater, ändra på.