Hjärnfonden
Ge en gåva
Forskare pipetterar

Hjärnfonden delar ut stipendium till tolv hjärnforskare

Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd har beslutat att dela ut postdoktorala stipendier till 12 forskare som nyligen avlagt doktorsexamen. De kommer att kunna ägna sig åt forskning på heltid i två år.

Det är tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag som vi kan dela ut stipendier till tolv lovande hjärnforskare. Målsättningen är att driva svensk hjärnforskning framåt för att ta fram nya effektiva behandlingar, träffsäkrare diagnostik och skapa en bättre hälsa för alla drabbade.

Totalt delar vi ut 7,2 miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier och stipendiesumman är 300 000 kronor per år.

– Genom att dela ut postdoktorala stipendier satsar vi på framtidens hjärnforskare. Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska kunna nå de framsteg som behövs för att fler människor ska kunna leva mer och längre, säger Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare.

Årets stipendiater kommer bland annat att forska om schizofreni, multipel skleros, stroke och depression.

Det är Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd som beslutar vilka som får stiftelsens postdoktorala stipendium. För många forskare är stipendiet en möjlighet att kunna fortsätta med forskning efter disputation. Flera av tidigare stipendiater har etablerat egna forskargrupper och fått professurer inom svenska lärosäten. 

Stipendiater 2023

Bárbar Avelar Pereira
Avkoda och förutsäga heterogeniteten av kognitiv nedgång i åldrande
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Mikaela Ceder
Modulering av glycinsystemet i ihållande smärta och psykiatriska sjukdomar
Depression
Uppsala universitet

Elin Gruyters
Embryonala program i vuxen synapsbiologi och deras koppling till schizofreni
Schizofreni
Karolinska Institutet

Dhanu Gupta
Extracellulära vesiklar laddade med AAV för riktad CNS-genterapi
Hjärnans funktion
Karolinska Institutet

Linn Hallqvist
Diagnostik och behandling hos patienter med hjärnblödning
Stroke
Karolinska Institutet

Patricia Hägglund
Dysfagi efter stroke – incidens, risk för tidig död och effekt av intervention
Stroke
Umeå universitet

Faisal Hayat Nazir
Karakterisering av antigen för autoantikroppar vid Multipel Skleros
MS och annan neuroinflammation
Uppsala universitet

Robin Rohlén
Ett neuralt gränssnitt mellan spinala motorneuron och ultraljud
CNS-skador
Lunds universitet

Ross Smith
Blockad av IL-6R för behandling av cavernös malformation
Hjärnans funktion
Uppsala universitet

Maximilian Tufvesson Alm
LEAP2 och hur mental hälsa kontrolleras av mag-tarmkanalen
Depression
Göteborgs universitet

Twohig, Daniel
Undersökning av neuroepitelial stamcellsprodukter för stroketerapi
Stroke
Lunds universitet

Richard Ågren
Spåraminreceptorer som nya antipsykotiska läkemedelsmål
Psykiatri
Karolinska Institutet

Hjärnfondens postdoktorala stipendier delas ut med stöd av Postkodlotteriet. #postkodeffekten

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Ett porträtt på hjärnforskaren Mattias Andréasson.

Parkinsonforskning med hjälp av nervtrådar i huden

Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism, en grupp neurodegenerativa sjukdomar som liknar Parkinson, kan ofta påminna mycket om varandra. Men sjukdomarna kräver olika behandling och omhändertagande varför det är viktigt att kunna skilja dessa sjukdomar åt. Just det vill Mattias Andréasson, Hjärnfondens stipendiat, göra genom att studera hudens nervtrådar.
Ett porträtt på Darko Sarovic

Kommunikation mellan autistiska barn och deras föräldrar

Darko Sarovic, en av Hjärnfondens stipendiater 2024, har utvecklat en metod för att scanna flera hjärnor samtidigt och sedan använda resultaten för att studera hjärnaktivitet och interaktion mellan barn med autism och deras föräldrar.
Magnetisk resonanstomografi (MRI) av en hjärna.

Sex miljoner till framtidens hjärnforskare

Hjärnfonden delar ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare i början av sina akademiska karriärer.
Robin Rohlén

Robin Rohlén vill använda ultraljud för att förmedla information från nervtrådar till muskler

Ultraljud är en metod som kan förbättra styrningen av en robothand för personer som fått amputera en hand. Att utveckla metoden är fokus för Hjärnfondens stipendiat Robin Rohlén.
Daniel Twohig forskar vid Lunds universitet

Daniel Twohig vill behandla stroke med stamceller

I Sverige är stroke en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar. I dag finns inget läkemedel som kan hjälpa hjärnans återhämtning efter en stroke. Daniel Twohig, en av Hjärnfondens stipendiater, arbetar med att ta fram en ny behandlingsmetod baserad på stamceller.
Linn Hallqvist, forskare vid Karolinska Institutet

Linn Hallqvist vill förbättra behandlingen av patienter med hjärnblödning

Spontan hjärnblödning pga försvagningar - utbuktningar - i hjärnans blodkärl utgör den tionde vanligaste diagnosen på intensivvårdsavdelningar i Sverige och är associerad med hög dödlighet och komplikationer. Linn Hallqvist, en av Hjärnfondens stipendiater, vill öka kunskapen om de mekanismer som ligger till grund för allvarliga komplikationer.
shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta