Företagspartner

Ett samarbete med Hjärnfonden ska innebära klara affärsfördelar för ert företag. Vi vill bidra till att nå era mål. Det kan innebära ökad försäljning, stärkt varumärke, attrahera rätt människor eller minskad sjukfrånvaro. Hjärnfonden är intresserade av insamlade medel, synlighet och att ni hjälper till att sätta fokus på våra frågor. Tillsammans hjälper vi människor att leva och överleva, vilket innebär att vi håller familjer samman samt vänner och medarbetare friska. Det finns två olika partnernivåer:

Huvudpartner

Som huvudpartner ingås ett långsiktigt partnerskap som sträcker sig över 2-3 år och som bidrar med ett värde av minst 2 miljoner kr/årligen till svensk hjärnforskning.

Partner

Ett partnerskap innebär ett nära engagemang som sträcker sig över 1-3 år och som bidrar med ett värde av minst 0,5 miljoner kr/årligen till svensk hjärnforskning.

Är du intresserad av att bli Företagspartner eller få mer information, vänligen kontakta Emma Cajander på emma.cajander@hjarnfonden.se  eller 0767-86 07 60.