Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av att en propp eller blödning i hjärnan.

Strokedagen

Idag är strokedagen och det vill vi uppmärksamma. Stroke är ett samlingsnamn på de symptom som uppstår när hjärnans nervvävnad skadas på grund av hämmad syretillförsel. Syrebristen uppkommer när en blodpropp har bildats i något av hjärnans blodkärl, hjärninfarkt. Stroke kan även uppstå när ett blodkärl brister inne i hjärnan eller på hjärnans yta, hjärnblödning.

En stroke måste omgående behandlas på sjukhus. Snabba åtgärder kan begränsa omfattningen av hjärnskador och handikapp. En stroke kan uppstå av många olika orsaker. Ärftlighet spelar in liksom högt blodtryck, rökning, höga blodfetter, hög alkoholkonsumtion, hög ålder, diabetes, förmaksflimmer samt förträngning av halspulsådern.

AKUT-testet

Stroke eller misstänkt stroke bör bedömas och behandlas på sjukhus så snart som möjligt. Snabba åtgärder kan begränsa omfattningen av hjärnskador och funktionshinder.
Lär dig, och andra, att känna igen de vanligaste varningssignalerna med AKUT-testet.

  • Ansiktet hänger. Förlamning i ansiktet?
  • Kroppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften 10 sek.
  • Uttal. Språket är sluddrigt och orden kommer fel.
  • Tiden är dyrbar

Ring omedelbart 112!

Visste du att…

  • Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Cirka 30 000 personer drabbas varje år.
  • Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.
  • Män har något större risk att drabbas än kvinnor i samma ålder. Medelåldern för män är 73 år och för kvinnor 77 år.

Här kan du läsa mer om stroke.

Camilla fick ett stroke när hon var 40 år, läs hennes berättelse här.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Att få en stroke när man är 40

För Camilla Langell förändrades livet drastiskt när hon fick en stroke vid 40 års ålder. Här berättar hon om vägen tillbaka och varför det är så viktigt med rehab.