Marie Åsberg är professor i psykiatri och har forskat sedan 1960-talet. Hon myntade begreppet utmattningssyndrom, ett allvarligt sjukdomstillstånd som ger skador på hjärnan och långvarig sjukskrivning.

”Vi kan göra mycket mer för dem som får sitt liv förstört av utmattningssyndrom”

Utmattningssyndrom är ett gigantiskt folkhälsoproblem som kostar miljarder kronor varje år. Det handlar om en hjärnsjukdom som ger svåra följder för drabbade och för samhället. Marie Åsberg är professor och har forskat inom psykiatrin sedan 60-talet. Här förklarar hon varför hjärnforskningen behöver ditt stöd!

Jag ser att följderna av utmattningssyndrom kan vara invalidiserande. Människor får svåra kognitiva störningar, många förlorar till exempel förmågan att tänka klart när de behöver det som bäst. Till och med de allra enklaste besluten kan bli svåra. Det är knappt att det går att föreställa sig den maktlösheten! Ett annat vanligt problem är en överväldigande trötthet som inte går att sova bort, så kallad hjärntrötthet.

Idag vet vi mycket mer om hur hjärnan fungerar och kan även se in i den. Vi har observerat att möss som upplever kronisk stress får skador på hjärnan. Samma mönster går att se hos människor med utmattningssyndrom – högst sannolikt handlar det om sjukliga förändringar på grund av skadlig stress. Men vi saknar fortfarande kunskap om hur vi ska hjälpa hjärnan att återhämta sig.

Vägen tillbaka är mycket lång, vissa kanske aldrig blir helt återställda. Problemet är att vi inte riktigt vet vad som händer i hjärnan på lång sikt – och att det inte finns någon effektiv behandlingsform. Än så länge kan vi i princip bara ordinera vila och rehabilitering. Det är uppenbart att det behövs mycket mer hjärnforskning. Men det saknas pengar. Därför är din gåva till Hjärnfonden så viktig.

På sikt tror jag att vi kan hitta rehabiliteringsformer eller läkemedel som påskyndar hjärnans återhämtning efter utmattningssyndrom. Därför hoppas jag innerligt att du ger Hjärnfonden och hjärnforskningen ditt stöd och engagemang. Din gåva till Hjärnfonden behövs, så att hjärnforskningen kan göra nya framsteg.

Marie Åsberg
Senior professor, Karolinska Institutet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag