Hjärnfonden
Ge en gåva

Vilka nervceller som förmedlar smärtimpulser är fokus för Mingdong Zhangs forskning. Han är en av Hjärnfonden postdoktorala stipendiater och forskar på Karolinska Institutet.

Mingdong Zhang forskar om smärtimpulser

Att det gör ont är en inbyggd skyddsreflex. Smärtan varnar oss för att något är skadat eller håller på att skadas i kroppen, den får oss att reagera så att förhoppningsvis inget allvarligt hinner ske. Vi vet inte exakt vilka nervceller som förmedlar smärtimpulserna och det är fokus för Mingdong Zhangs forskning. Han är en av Hjärnfondens postdoktorala stipendiater och kommer att undersöka vilka nervceller i ryggmärgen som har betydelse för kronisk smärta.

Namn: Mingdong Zhang
Hemort: Stockholm
Universitet: Karolinska Institutet
Forskningsområde: Kronisk smärta

Mingdong Zhang är en av Hjärnfondens postdoktorala stipendiater. Han förkar om smärta på Karolinska Institutet.

Hej Mingdong! Vad handlar din forskning om?

I Sverige lider 18 procent av befolkningen av kronisk smärta och allt fler människor drabbas av kroniska smärttillstånd. Trots det saknas det fortfarande effektiva läkemedel och en anledning till att det är svårt att ta fram nya mediciner är att smärta är en komplicerad process som beror på flera olika saker och involverar olika typer av nervceller.-

Vi vet vilka molekyler i nervcellerna som gör att vi känner smärta men vi vet inte exakt vilka typer av nervceller som förmedlar smärtsignalen. Upplevelsen av smärta har flera olika nivåer i kroppen. Smärtsignalerna startar ute i kroppen när smärtnerverna stimuleras. I ryggmärgen sker en omkoppling av smärtimpulserna till nya nervbanor, som leder smärtsignalerna vidare till hjärnan.

I experiment på försöksdjur har vi identifierat och kartlagt de nervceller som finns i ryggmärgen. Vi kommer nu att använda den kunskapen för att ta reda på exakt vilka nervceller som har betydelse för att förmedla smärtimpulserna vid kronisk smärta. Vi tror att resultaten från vår forskning för första gången verkligen kommer att förklara mekanismerna bakom kronisk smärta.

Hur kommer din forskning att hjälpa de som lider av kronisk smärta?

Resultatet av vår forskning kan öppna upp nya strategier för att hitta läkemedel som kan lindra kroniska smärttillstånd.

Vilken är den största utmaningen inom ditt forskningsområde?

Hur vi kan skilja på mekanismerna bakom akut och kronisk smärta och hur processen som gör att akut smärta övergår till kronisk ser ut. Vi behöver också mer kunskap för att dels kunna ta fram nya mediciner och dels för att förstå hur vi ska individanpassa smärtbehandling så att fler patienter blir smärtfria.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Marina Franck forskar om smärta och klåda vid Uppsala universitet.

Marina Franck forskar om smärta och klåda

Marina Franck har fått Hjärnfondens postdoktorala stipendium. Hon vill ta reda på vilken roll olika sorters nervceller i ryggmärgen har för att reglera smärta och klåda, tillstånd som drabbar många människor och där det idag saknas effektiv behandling för många.

Forskning som för kampen mot smärta och obehag

Varför uppfattar vi smärta, illamående och inflammation som obehagligt? En depression är också obehaglig, fungerar det på samma sätt? Forskaren David Engblom letar efter små molekyler kopplade till obehagskänslor och hoppas att de ska kunna ligga till grund för bättre smärtbehandlingar men också till en förståelse för hur psykiatriska sjukdomar fungerar. Projektet stöds av Hjärnfondens forskningsanslag 2016.
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta