Oskar Hansson, professor vid Lunds universitet oh överläkare på Skånes universitetssjukhus. Oskar Hansson, professor vid Lunds universitet oh överläkare på Skånes universitetssjukhus. får Svenska Läkaresällskapets jubileumspris för sin forskning om förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom. Foto: Svenska Läkaresällskapet

Oskar Hansson får pris för sin Alzheimerforskning

Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2021. Han belönas för sitt arbete kring förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom.

Oskar Hansson får 150 000 kronor och Svenska Läkaresällskapets sekelmedalj i silver.

– Jag är mycket tacksam för denna utmärkelse och vill tacka alla medarbetare, samarbetspartners och inte minst alla studiedeltagare, säger Oskar Hansson i ett pressmeddelande från Svenska Läkaresällskapet. Tillsammans har vi bland annat visat på att nya blodmarkörer kan avsevärt förbättra diagnostiken av Alzheimers sjukdom, och jag är övertygad om att detta på sikt kommer hjälpa patienter runt världen med att få en riktig diagnos och därmed korrekt behandling och vård.

Oskar Hanssons forskargrupp vid Lunds universitet arbetar med att ta fram metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom. De har visat att ett enkelt blodprov samt tre snabba kognitiva tester med över 90 procent säkerhet kan förutspå om patienter med kognitiv nedsättning utvecklar Alzheimer inom fyra år.

Läs hela pressmeddelandet från Svenska Läkaresällskapet här.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Hjärnfonden är en av finansiärerna av forskningen

Dela sidan

Engagera dig redan idag