Anna Erlandsson är docent i neurobiologi vid Uppsala universitet.

Nydanande Alzheimerforskning ger hopp

Varje år drabbas ungefär 15 000 svenskar av Alzheimers sjukdom. Hur ska vi kunna hjälpa dem? Docent Anna Erlandsson leder en forskargrupp som undersöker en ny idé. Människor som du är avgörande för deras arbete.

Ni angriper sjukdomen ur en ny vinkel. På vilket sätt?

– Länge handlade Alzheimerforskningen främst om nervceller, men vi tror att andra celler i hjärnan också spelar en avgörande roll. Vi arbetar nu med att ta reda på om hjärnans vanligaste stödjeceller, astrocyterna, bidrar till att sjukdomen sprids och blir mer aggressiv. När jag började undersöka detta för ungefär tio år sedan fanns det i stort sett ingen annan som gjorde det, men nu har forskningsfältet exploderat.

Ert mål är att hitta en ny behandlingsform. Hur går det?

– Vi har fått en mycket tydligare bild av astrocyternas roll vid Alzheimer. Det gör att vi börjar förstå mer av mekanismerna som sprider sjukdomen från cell till cell. Ett avgörande skäl till det är att vi har lyckats utveckla bättre modeller av den mänskliga hjärnan.

Kan ert arbete leda till en ny typ av behandling av Alzheimer?

– Vi hoppas förstås hitta ett sätt att stoppa sjukdomens utbredning i hjärnan. Men ingen vet var de stora genombrotten kommer att ske, därför är det viktigt att Alzheimerforskningen kan arbeta med flera olika spår parallellt.

Det räcker inte med att ett första Alzheimerläkemedel ser ut att vara på gång nu?

– Det här genombrottet är förstås väldigt hoppingivande och glädjande för alla oss som jobbar i fältet. Kanske får fler nu upp ögonen för att hjärnforskningen gör skillnad. Men vi måste komma ihåg att den aktuella behandlingen inte gör patienter friska. Därför behövs det nya upptäckter som ger oss ännu effektivare läkemedel. Där hoppas jag att vår forskning kan spela en viktig roll.

Varför behöver hjärnforskningen gåvor i jul?

– Pengar är tyvärr en förutsättning för nya framsteg. Som det ser ut idag är vi forskare beroende av stöd från organisationer som Hjärnfonden.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom har godkänts i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA meddelade den 6 januari att antikroppen lecanemab snabbgodkänts för behandling av mild Alzheimers sjukdom. Godkännandet är ett forskningsgenombrott som ger hopp för hundratusentals Alzheimerdrabbade och deras närstående.

Cecilia Hansen och hennes sambo Kerry

”Det är fruktansvärt att tänka på att jag ska lämna min sambo och alla mina djur”

Cecilia Hansen fick diagnosen Alzheimers sjukdom bara 56 år gammal. Här berättar hon om hur hela livet vändes upp och ned – och varför hjärnforskningen behöver ditt stöd.

Ett nytt sätt att angripa Alzheimergåtan

Alzheimers sjukdom är mycket komplex, eftersom många olika system i hjärnan är involverade. Nu riktar allt fler forskare blicken mot inflammationens roll. I frontlinjen finns professor Marianne Schultzberg – som hoppas hitta en ny Alzheimerbehandling. Här berättar hon mer och ber om ditt stöd.

Kajsa Danielsson

Alzheimers sjukdom lämnar ingen oberörd

Demenssjukdomar blir en allt större utmaning för vården. Det märker Kajsa Danielsson av i sitt jobb som undersköterska. När hennes mamma drabbades av Alzheimer insåg Kajsa också fullt ut vilken hemsk anhörigsjukdom det är. Därför ber hon nu om ditt stöd till hjärnforskningen.

Dag Sehlin, docent i neurobiologi vid Uppsala universitet

Han bygger vidare på lovande Alzheimerbehandling

Flera av dagens mest lovande läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom bygger på antikroppar. Dag Sehlin, docent i neurobiologi, arbetar nu med den andra generationens antikroppsterapier. Här berättar han mer.

Positiva resultat för antikropp mot Alzheimers sjukdom

Den antikropp, lecanemab, mot Alzheimers sjukdom som utvecklats i bolaget Bioarctic har visat på positiva effekter i en global fas-3 studie. Det är ett forskningsgenombrott som ger hopp för Alzheimerdrabbade och deras närstående.