Hjärnfondens donatorsprogram

Tack vare svensk forskning i världsklass finns idag revolutionerande behandlingsformer mot stroke som inte fanns för 20 år sedan. Men fortfarande är vi bara i början av att förstå hur hjärnan fungerar.
Hjärnfondens donatorsprogram ger en unik möjlighet att göra skillnad inom ett utvalt forskningsområde. När du engagerar dig genom Hjärnfonden ser du effekten av ditt stöd på nära håll.

Ett djupare samarbete

De generösa gåvor som kommer in till Hjärnfonden gör att vi med allt större kraft kan finansiera forskning om hjärnan och hjärnrelaterade sjukdomar. Ett antal personer och stiftelser har valt att gå in som donatorer och stödja livsviktig hjärnforskning genom att följa ett specifikt forskningsprojekt inom ramen för Hjärnfondens donatorsprogram. Såväl våra donatorer som forskningsledare uttrycker sig mycket positivt om sina erfarenheter av denna framgångsrika samarbetsform.

Du kan verkligen göra skillnad

Som donator har du möjlighet att ta del av viktig, spännande och avgörande forskning. Hjärnfondens Vetenskapliga nämnds expertis garanterar att du genom Hjärnfonden stödjer kvalitet, nytänkande och originalitet inom svensk hjärnforskning.

Så här går det till praktiskt

Du träffar Hjärnfonden
I ett samtal diskuterar vi möjligheterna för din medverkan. Under samtalet går vi igenom Vetenskapliga Nämndens viktiga funktion för kvaliteten och Hjärnfondens forskningsområden. Du väljer i samråd med Hjärnfonden ett specifikt forskningsprojekt att stödja och följa närmare.

Du följer ditt projekt på nära håll
Du följer ditt projekt på nära håll, allt eftersom forskningen går framåt, genom uppföljningsmöten en till två gånger per år.

Du blir inbjuden till arrangemang
Som donator inviteras du regelbundet till arrangemang som handlar om intressanta delar av hjärnforskningen i ett sammanhang som ger möjlighet till utbyte av erfarenheter, såsom föreläsningar, stipendieutdelningar etc.

Vill du veta mer om donatorsprogrammet, är du välkommen att kontakta Eva Lagercrantz, Ansvarig donatorsrelationer, eva.lagercrantz@hjarnfonden.se

 

Dela sidan