Hit går din gåva

Forskning för livet

Samtliga forskningsprojekt som stöds av Hjärnfonden är viktiga och meningsfulla. Några av dem har klinisk inriktning, vilket betyder att resultaten direkt kan leda till förbättringar i sjukvården. Den kliniskt inriktade forskningen kan leda till att sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar botas, lindras eller i bästa fall förebyggs. De övriga projekten syftar alla till att öka vår kunskap om grundläggande mekanismer som reglerar nervsystemets utveckling och funktion. Utan sådan kunskap är det inte möjligt att förstå vilka konsekvenser som störningar i de fina regleringsmekanismerna kan ge.

Grundforskning är därför ofta en förutsättning för att vi skall komma underfund med hur olika sjukdomssymptom uppkommer.

Även grundforskare arbetar för att deras projekt ska få praktisk klinisk betydelse. Det är dock en vanföreställning att tro att man får bästa och snabbaste resultat av forskningen om denna, genom till exempel politiska beslut, inriktas mot bestämda mål som inte har valts av forskarna själva. Det har visat sig många gånger att de stora, praktiskt betydelsefulla, upptäckterna har skett genom fri och icke utifrån målstyrd forskning. Det är forskarnas spontana intresse, engagemang och fritt spelande fantasi som kan leda till nya kombinationer och berika vårt vetande, vilket i sin tur kan leda till avgörande framsteg.

Vi har lärt oss oerhört mycket om hjärnan och hjärnans sjukdomar under de senaste decennierna, då hjärnforskningen i Sverige varit utomordentligt framgångsrik. Den tillhör de områden av medicinsk forskning som befinner sig i ett sällsynt dynamiskt skede i vårt land liksom på många håll utomlands. Det gäller att utnyttja detta genom att på alla sätt främja denna forskning och ge den så goda resurser som möjligt. Hjärnfondens stipendier och forskningsbidrag är ett led i denna strävan.