Vad är språkstörning?

Språkstörning är en term som beskriver svårigheter med språkets utveckling eller användning. Det kan innebära svårigheter med att lära sig att prata, svårigheter med att förstå eller uttrycka sig i tal eller skrift, och svårigheter med att använda grammatik och ordföljd. Orsaker till språkstörning kan vara genetiska, hjärnskador, utvecklingsstörningar eller ärftliga tillstånd som autism och dyslexi.
Läs mer om språkstörning