Mats Hallgren, Hjärnfondens stipendiat 2015, forskar om depression och motion

”Det är en fantastisk möjlighet att få detta stipendium! Det ger mig möjlighet att studera hur träning kan minska depression.”

Mats Hallgren har fått Hjärnfondens stipendium för 2015. Här berättar han vad stipendiet betyder för honom och om sin forskning inom depression. Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år.

Berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?

Min forskning undersöker hur regelbunden träning kan användas för att behandla depression, både på kort och lång sikt och även vilken som är den optimala dosen. Jag undersöker också vilka mekanismer som ligger bakom träningens effekt på humöret.

Vad hoppas du hitta/upptäcka/komma fram till?

Mitt mål är att upptäcka hur mycket och vilken form av träning som behövs för att minska depression och att kartlägga vilken roll inflammation har i depressiva tillstånd.

Vad betyder din forskning?

Min forskning kan öka användandet och föreskrivandet av motion som behandling för depression och nedstämdhet, framförallt i primärvården där det finns ett stort behov av ytterligare behandlingsalternativ. Jag vill även öka förståelsen för de underliggande mekanismerna.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning?

Jag har ett stort intresse för förhållandet mellan kropp och själ, hur fysisk aktivitet kan påverka hur vi mår psykiskt och vice versa. I

Vad betyder Hjärnfondens stipendium för dig som forskare?

Stipendiet ger mig möjlighet att utföra en viktig studie om nya sätt att behandla depression. Träning är en praktisk, icke-stigmatiserande behandlingsform för psykisk ohälsa som passar många. Det behövs dock mer forskning om vilken som är den optimala dosen och hur det fungerar rent mekanistiskt. Det är en fantastisk möjlighet att få detta stipendium!

Vad är din drivkraft som forskare?

Att bedriva forskning med stark vetenskapligt stöd som också går att applicera praktiskt på vanliga folkhälsoproblem.

 

Relaterat

Lättare träning hjälper mot depression

Att träning är bra både för vår fysiska och mentala hälsa är välkänt. Nu visar forskning från Karolinska Institutet att lättare träning räcker för att se en positiv effekt på depression och att effekten kvarstår under lång tid.

Varför mår hjärnan bra av motion?

Tillsammans med vår samarbetspartner Skellefteå Kraft har Hjärnfonden tagit fram fyra videopodcasts där programledaren Beppe Singer tar reda på hur hjärnan reagerar på saker som motion, sociala relationer, sömn och kost. Första avsnittet gästas av professor Yvonne Forsell som förklarar vad som händer i hjärnan när vi rör på resten av kroppen.

Ny forskning: Fysisk träning – en effektiv behandling mot depression

Att bli ordinerad motion är på kort sikt mer effektivt mot depression än vanlig behandling av en husläkare, visar ny forskning vid Karolinska Institutet.