Att få en tidig diagnos ger både drabbade och anhöriga en chans att planera framtiden.

Alzheimerforskning som gör skillnad redan idag

Agneta Nordberg har, med stöd från Hjärnfonden, forskat på hur man kan diagnostisera Alzheimers sjukdom tidigt – redan innan minnesproblemen är tydliga. Hennes resultat kan ge redan sjuka en bättre tillvaro, men också bidra till en lösning av själva Alzheimersgåtan. Hon berättar här om sin forskning. Du kan också lyssna på Agneta Nordberg på Hjärnans Dag den 6 april.

Min forskning har gjort att vi idag kan upptäcka Alzheimers sjukdom mycket tidigare än förr, tack vare ett särskilt ryggvätskeprov och avbildningar av hjärnan. Forskningen har också gjort att vi mer detaljerat kan studera förändringarna i hjärnan, så att vi snabbare kan identifiera rätt demenssjukdom.

Att få en tidig diagnos har många fördelar. Inte minst att det ger patienten och de anhöriga en chans att planera framtiden. Men det ger också en viktig chans att lägga om sin vardag, eftersom många livsstilsfaktorer påverkar sjukdomsförloppet. Det är till exempel viktigt att röra på sig, använda hjärnan mycket och äta rätt kost. Om man arbetar kan det vara bra att gå ner i arbetstid för att minska negativ stress.

“Jag tror att vi snart kan ha effektiva läkemedel mot den här svåra sjukdomen”

Jag träffar patienter med minnesbesvär varje vecka. Det är livsöden som berör. Samtidigt blir jag hela tiden impo­nerad av hur många, både patienter och anhöriga, som tar sig an sjukdomen med kraft och en positiv inställning. Men det räcker förstås inte. För alla de här människornas skull känner jag en otroligt stark önskan att hitta ett sätt att bota Alzheimers sjukdom.

Den enda lösningen är att vi skaffar oss en ökad förståelse för hur sjukdomen uppstår – och på så sätt hur vi ska angripa den. I min forskning har vi identifierat en möjlig orsak till Alzheimers sjukdom. Det bidrar förstås till att jag ser positivt på framtiden. Jag tror att vi ganska snart kan ha effektiva läkemedel mot den här svåra sjukdomen – under förutsättning att vi kan genomföra den forskning som krävs. Det är, som du nog vet, väldigt dyrt. Och det är därför dina gåvor är så viktiga.

En av alla som har Alzheimers sjukdom är Ingrid. Hennes dotter Kirsten berättar här om sin mammas sjukdom

Ge en gåva till diagnosen

Relaterat

Så här håller du hjärnan frisk hela livet

Hjärnan ska hålla hela livet men vad kan vi påverka själv och vilken betydelse har egentligen arv och miljö. Studier visar att det går att förebygga minnesstörningar. Detta genom kost, fysisk träning, kognitiv träning och kontroll av vaskulära riskfaktorer så som högt blodtryck och blodfetter.

Kaj Blennow

Flera nya läkemedel testas mot Alzheimers sjukdom

Varje år drabbas runt 20 000 personer i Sverige av Alzheimers sjukdom. Än så länge finns inget botemedel mot sjukdomen men det pågår intensiv forskning för att hitta nya behandlingar och läkemedel. Bland annat testas nu flera olika läkemedel på patienter med sjukdomen och resultaten ser lovande ut.