Du skall inte tro att det blir sommar

Nu går 1 miljon skolbarn ut skolan. Men skolan har problem. Det vet särskilt 2-3 barn i varje klass – de som har npf-diagnos. I många fall får de inte den hjälp de behöver – och har rätt till enligt skollagen. Barnen far illa, lärarna saknar kunskap och föräldrarna känner sig maktlösa.

Med rätt bemötande och extra stöd kan vi skapa en skola där alla ges möjlighet att utvecklas och må bra.

Så sätt fart och dela vår film och skriv på vårt upprop!


Läs mer på minfullapotential.se