Ingmar Skoog AgeCap Göteborgs universitet. Ingmar Skoog AgeCap Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg , Göteborgs universitet.

Hjärnfonden bidrar med hopp om svar på gåtan om Alzheimers sjukdom

En av de forskare som får forskningsstöd i år är Ingmar Skoog, för sitt arbete med att hitta orsakerna till Alzheimers sjukdom. Det handlar om forskning på internationell toppnivå – vilket kräver stora resurser. Ett tydligt exempel på hur stor skillnad gåvor till hjärnforskningen kan göra.

Ingmar Skoog är professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa. Han har arbetat med en stor befolknings­undersökning om åldrande i 33 år. Redan på 90-talet gjorde hans grupp flera framsteg som fick internationellt genomslag – fram­förallt genom att finna kopplingar mellan högt blodtryck och Alzheimers sjukdom.

Ni har gjort viktiga Alzheimersupptäckter också på senare tid?

– Genom stöd från bland annat Hjärnfonden kunde vi för ett par år sedan visa att människor har särskilda förändringar i rygg­vätskan redan 20 år innan sjukdomen bryter ut. Vi har också sett att 40 procent av helt normala 70-åringar har den här typen av föränd­ringar. Men långt ifrån alla av dessa 40 procent utvecklar demens.

Vad ska ni gå vidare med nu?

– Det som nu är en av våra största frågor, där vi vill fortsätta med hjälp av det nya forskningsstödet, är att titta på huruvida de här personerna kommer att fortsätta att vara normala. Och vad som annars är utmärkande hos dem som får en demenssjukdom.

Hur kan det bidra till bättre behandling?

– Vi försöker ju identifiera faktorer, att ta reda på vad som gör att vissa får och andra inte får demens. Man kan till exempel tänka sig att om man har de här förändringarna så blir det viktigare att man lägger om kost, motion och sömnvanor. Alla riskfaktorer kan då bli intressanta att titta på.

Hur viktigt är det med forskningsstöd från Hjärnfonden?

– Det har haft en stor betydelse, annars hade vi nog inte kommit så långt som vi har gjort. Det här är en fråga som hela världen jagar svaret på: vad är det som händer 15–20 år innan man blir dement. Och jag hoppas att vi är på rätt väg nu. Men det kan ta år, och det är därför allt stöd till hjärnforskningen är så viktigt.

Relaterat

Nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom har godkänts i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA meddelade den 6 januari att antikroppen lecanemab snabbgodkänts för behandling av mild Alzheimers sjukdom. Godkännandet är ett forskningsgenombrott som ger hopp för hundratusentals Alzheimerdrabbade och deras närstående.

Cecilia Hansen och hennes sambo Kerry

”Det är fruktansvärt att tänka på att jag ska lämna min sambo och alla mina djur”

Cecilia Hansen fick diagnosen Alzheimers sjukdom bara 56 år gammal. Här berättar hon om hur hela livet vändes upp och ned – och varför hjärnforskningen behöver ditt stöd.

Ett nytt sätt att angripa Alzheimergåtan

Alzheimers sjukdom är mycket komplex, eftersom många olika system i hjärnan är involverade. Nu riktar allt fler forskare blicken mot inflammationens roll. I frontlinjen finns professor Marianne Schultzberg – som hoppas hitta en ny Alzheimerbehandling. Här berättar hon mer och ber om ditt stöd.

Kajsa Danielsson

Alzheimers sjukdom lämnar ingen oberörd

Demenssjukdomar blir en allt större utmaning för vården. Det märker Kajsa Danielsson av i sitt jobb som undersköterska. När hennes mamma drabbades av Alzheimer insåg Kajsa också fullt ut vilken hemsk anhörigsjukdom det är. Därför ber hon nu om ditt stöd till hjärnforskningen.

Dag Sehlin, docent i neurobiologi vid Uppsala universitet

Han bygger vidare på lovande Alzheimerbehandling

Flera av dagens mest lovande läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom bygger på antikroppar. Dag Sehlin, docent i neurobiologi, arbetar nu med den andra generationens antikroppsterapier. Här berättar han mer.

Positiva resultat för antikropp mot Alzheimers sjukdom

Den antikropp, lecanemab, mot Alzheimers sjukdom som utvecklats i bolaget Bioarctic har visat på positiva effekter i en global fas-3 studie. Det är ett forskningsgenombrott som ger hopp för Alzheimerdrabbade och deras närstående.