Sifo: 7 av 10 kvinnor sexuellt trakasserade

66 procent av kvinnorna i åldrarna 16-80 år anger att de har blivit sexuellt trakasserade och 41 procent har mått psykiskt dåligt efter det. En fjärdedel uppger att det har blivit sexuellt trakasserade på arbetsplatsen. Detta visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av Hjärnfonden.

Vi varnar för att arbetsmiljöer där sexuella trakasserier förekommer medverkar till att den psykiska ohälsan bland kvinnor i Sverige är så utbredd, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Vi varnar för att arbetsmiljöer där sexuella trakasserier förekommer medverkar till att den psykiska ohälsan bland kvinnor i Sverige är så utbredd, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

– Relationer till kollegor och chefer har påverkan på den psykiska ohälsan. Vi varnar för att arbetsmiljöer där sexuella trakasserier förekommer medverkar till att den psykiska ohälsan bland kvinnor i Sverige är så utbredd, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Förra året sjukskrevs 161 000 på grund av psykisk ohälsa och 70 procent av dessa var kvinnor. Det är den stressrelaterade ohälsan som dominerar. På sex år har antalet som sjukskrivits på grund stressrelaterad psykisk ohälsa ökat med 140 procent för kvinnor. Det finns många faktorer som påverkar hur vi mår som kan knytas till arbetsplatsen såsom arbetsuppgifter, relationer till kollegor och chefer, stämningen på jobbet och olika typer av upplevda orättvisor på arbetsplatsen.

– Hjärnfonden vill se mer forskning på området för att ta reda på hur sambandet mellan psykisk ohälsa och sexuella trakasserier ser ut och i vilken omfattning det förekommer, säger Anna Hemlin.

Kort sammanfattning av Sifo-undersökning:

  • 24 procent anger att de blivit sexuellt trakasserade på arbetsplatsen-
  • 21 procent att de har blivit sexuellt trakasserade under studietiden
  • 41 procent anger att de mått psykiskt dåligt efter att de upplevt sexuella trakasserier
  • 6 procent uppger att de har bytt jobb till följd av sexuella trakasserier
  • 75 procent har inte vidtagit några åtgärder efter att blivit sexuellt trakasserade
  • Sexuella trakasserier har varit vanligast i åldrarna 16-29 år (77 procent)
  • 59 procent uppger att de känner någon som har blivit utsatt för sexuella trakasserier

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifos dagliga omnibus som omfattade 1 103 kvinnor i åldern 16-80 år. Webbundersökningen genomfördes under perioden 13-20 november 2017.

Övriga källor: Försäkringskassan

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta