Ulf Kvarnbro Hilti

Hilti – Sunt arbetsklimat och lönsamhet går hand i hand

På företaget Hilti finns en tydlig koppling mellan resultaten i medarbetarundersökningarna och den ekonomiska lönsamheten. Det visar att sunt arbetsklimat kan vara bra både för individen och för företaget i stort.

Hilti är en global koncern med 27 000 anställda i 120 länder världen över. De gör teknik, programvara och tjänster för byggbranschen. Företaget lägger stort fokus på att utveckla företagskulturen och som ett led i det genomförs regelbundna medarbetarundersökningar – två gånger per år. Och resultaten har visat sig vara mycket positiva. Ulf Kvarnbro är delaktig i att utveckla företagskulturen och har arbetat på Hilti i över 30 år. Här berättar han hur de tillsammans har gjort för att skapa ett sunt arbetsklimat och få medarbetare att må bra.

– Bra resultat börjar med individen och därför lägger vi stor vikt vid att utveckla våra medarbetare. Att ha balans i livet är viktigt och vi försöker anpassa arbetslivet efter medarbetarnas behov. Vi arbetar med ett flexibilitetskoncept som bland annat innebär att medarbetarna kan jobba på distans. De har också rätt till betald ledighet vid speciella tillfällen och obetald ledighet vid andra behov. Alla kan dessutom ansöka om sabbatsledigt i upp till ett år för att resa, plugga eller göra något annat som de drömt om, säger Ulf Kvarnbro.

Allt som företaget gör baseras på en gemensam värdegrund, bestående av integritet, mod, teamwork och engagemang. Utifrån den jobbar de långsiktigt och konsekvent för att bygga ett sunt arbetsklimat inom verksamheten. Rak, tydlig och respektfull kommunikation är högt prioriterat, och både chefer och medarbetare uppmuntras att ge och ta feedback.

Något som medarbetarna uppskattar mycket är att Hilti satsar stort på utbildning. Varje år genomförs 5 000 utbildningsdagar fördelat på 400 anställda, bara i Sverige. En del utbildningar är gemensamma för alla, men det finns också stort utrymme för individuell utveckling – både knutet till arbetet och på det personliga planet. Ulf Kvarnbro fortsätter:

– Vi ställer höga krav på våra medarbetare, men vi hjälper dem också att lyckas. Vi ger möjlighet för varje individ att jobba med sig själv, att hitta svagheter och styrkor, sätta nya mål och att nå dit – det är väldigt uppskattat.

Ledningen på Hilti har sett en klar koppling mellan ett sunt arbetsklimat och lönsamheten. De ekonomiska resultaten följer resultaten i medarbetarundersökningarna, vilket visar att ett sunt arbetsklimat inte bara är bra för de enskilda medarbetarna, utan också för företaget i stort.

– Allt börjar hos företagsledningen. Vad de gör sätter avtryck på resten företaget. Ledningen måste verkligen ”walk the talk” och leva som de lär, först då är det möjligt att skapa ett sunt arbetsklimat på arbetsplatsen i stort. Att ha en värdegrund att utgå ifrån är helt nödvändigt: alla måste förstå vad värderingarna innebär, veta vad företaget står för och leva därefter – varje dag. Agera när saker inte står rätt till och använd goda exempel inom ett område för att utveckla andra delar inom företaget. Det går aldrig att slå sig till ro och tro att man är klar, ständiga förbättringar är det enda som gäller, säger Ulf Kvarnbro.

– Sist men inte minst prioriterar vi att ha kul tillsammans! Vi firar framgångar, har kick-off två gånger per år, äter julbord, träffas och hittar på saker, allt för att svetsas samman som team och företag.

Relaterat

Bild på alla anställda på cygni stående på en kaj

Cygni – Här får alla vara med och fatta beslut

Cygni är ett konsultföretag inom IT-branschen. Trots att de har 130 medarbetaren utspridda på fem olika orter, får alla vara med och bestämma i viktiga beslut.

Iterio – Vi pratar öppet om stress och utmattning

Iterio är ett konsultföretag i samhällsbyggnadsbranschen med 95 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö som under flera år i rad fått mycket goda resultat i sina medarbetarundersökningar.