Per Hammarström, professor vid Linköpings universitet

”Alzheimers sjukdom är en mardröm för oss alla”

Det går knappt att föreställa sig något värre än Alzheimers sjukdom. Framförallt för att den slår skoningslöst mot både den som drabbas och de anhöriga. Men också för att välfärden inte kommer att kunna hantera den ökade mängden sjuka. Professor Per Hammarström tror att Alzheimergåtan går att lösa, men det behövs mer hjärnforskning. Därför är du så viktig!

Jag har i mitt arbete märkt att Alzheimer är en sjukdom som engagerar. Hundratusentals anhöriga har tvingats uppleva följderna, men det är en mardröm för var och en av oss. Trots det får hjärnforskningen förhållandevis lite resurser.

Vi som forskar på Alzheimers sjukdom är helt enkelt beroende av stöd från människor som du. Jag anser att Alzheimers sjukdom är en av framtidens största folkhälsoproblem. Redan idag drabbas väldigt många varje år – och antalet fortsätter att öka.

Botemedel mot Alzheimer saknas

Idag kan vi inte stoppa sjukdomen, så vi bygger bara fler vårdboenden. Men det löser ingenting. Människor fortsätter att lida och dessutom kommer det att bli för dyrt i längden. Därför behövs det mer hjärnforskning!

Tack vare Hjärnfonden har jag kunnat utöka min forskargrupp och få igång nya experiment. Vi arbetar för att förstå mer om de defekta proteiner som uppstår vid Alzheimers sjukdom – hur de sprids och om olika varianter är olika farliga.

Mer forskning om Alzheimers sjukdom behövs

Jag tror att det kan bli viktiga pusselbitar för bättre diagnostik och en framtida behandlingsform. Men den här komplicerade sjukdomen behöver angripas från flera håll. Vi måste få så många kemister, biologer, fysiker och läkare som möjligt att samarbeta i jakten på Alzheimergåtans lösning.

Problemet är att det saknas resurser. Ingen vill drabbas av Alzheimers sjukdom – och de sjuka och deras anhöriga behöver hopp. Så ge en gåva redan idag!

Varmt tack!

Per Hammarström
Professor i proteinkemi vid
Linköpings universitet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom har godkänts i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA meddelade den 6 januari att antikroppen lecanemab snabbgodkänts för behandling av mild Alzheimers sjukdom. Godkännandet är ett forskningsgenombrott som ger hopp för hundratusentals Alzheimerdrabbade och deras närstående.

Cecilia Hansen och hennes sambo Kerry

”Det är fruktansvärt att tänka på att jag ska lämna min sambo och alla mina djur”

Cecilia Hansen fick diagnosen Alzheimers sjukdom bara 56 år gammal. Här berättar hon om hur hela livet vändes upp och ned – och varför hjärnforskningen behöver ditt stöd.

Ett nytt sätt att angripa Alzheimergåtan

Alzheimers sjukdom är mycket komplex, eftersom många olika system i hjärnan är involverade. Nu riktar allt fler forskare blicken mot inflammationens roll. I frontlinjen finns professor Marianne Schultzberg – som hoppas hitta en ny Alzheimerbehandling. Här berättar hon mer och ber om ditt stöd.

Kajsa Danielsson

Alzheimers sjukdom lämnar ingen oberörd

Demenssjukdomar blir en allt större utmaning för vården. Det märker Kajsa Danielsson av i sitt jobb som undersköterska. När hennes mamma drabbades av Alzheimer insåg Kajsa också fullt ut vilken hemsk anhörigsjukdom det är. Därför ber hon nu om ditt stöd till hjärnforskningen.

Dag Sehlin, docent i neurobiologi vid Uppsala universitet

Han bygger vidare på lovande Alzheimerbehandling

Flera av dagens mest lovande läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom bygger på antikroppar. Dag Sehlin, docent i neurobiologi, arbetar nu med den andra generationens antikroppsterapier. Här berättar han mer.

Positiva resultat för antikropp mot Alzheimers sjukdom

Den antikropp, lecanemab, mot Alzheimers sjukdom som utvecklats i bolaget Bioarctic har visat på positiva effekter i en global fas-3 studie. Det är ett forskningsgenombrott som ger hopp för Alzheimerdrabbade och deras närstående.