Per Hammarström, professor vid Linköpings universitet

”Alzheimers sjukdom är en mardröm för oss alla”

Det går knappt att föreställa sig något värre än Alzheimers sjukdom. Framförallt för att den slår skoningslöst mot både den som drabbas och de anhöriga. Men också för att välfärden inte kommer att kunna hantera den ökade mängden sjuka. Professor Per Hammarström tror att Alzheimergåtan går att lösa, men det behövs mer hjärnforskning. Därför är du så viktig!

Jag har i mitt arbete märkt att Alzheimer är en sjukdom som engagerar. Hundratusentals anhöriga har tvingats uppleva följderna, men det är en mardröm för var och en av oss. Trots det får hjärnforskningen förhållandevis lite resurser.

Vi som forskar på Alzheimers sjukdom är helt enkelt beroende av stöd från människor som du. Jag anser att Alzheimers sjukdom är en av framtidens största folkhälsoproblem. Redan idag drabbas väldigt många varje år – och antalet fortsätter att öka.

Botemedel mot Alzheimer saknas

Idag kan vi inte stoppa sjukdomen, så vi bygger bara fler vårdboenden. Men det löser ingenting. Människor fortsätter att lida och dessutom kommer det att bli för dyrt i längden. Därför behövs det mer hjärnforskning!

Tack vare Hjärnfonden har jag kunnat utöka min forskargrupp och få igång nya experiment. Vi arbetar för att förstå mer om de defekta proteiner som uppstår vid Alzheimers sjukdom – hur de sprids och om olika varianter är olika farliga.

Mer forskning om Alzheimers sjukdom behövs

Jag tror att det kan bli viktiga pusselbitar för bättre diagnostik och en framtida behandlingsform. Men den här komplicerade sjukdomen behöver angripas från flera håll. Vi måste få så många kemister, biologer, fysiker och läkare som möjligt att samarbeta i jakten på Alzheimergåtans lösning.

Problemet är att det saknas resurser. Ingen vill drabbas av Alzheimers sjukdom – och de sjuka och deras anhöriga behöver hopp. Så ge en gåva redan idag!

Varmt tack!

Per Hammarström
Professor i proteinkemi vid
Linköpings universitet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Positiva resultat för antikropp mot Alzheimers sjukdom

Den antikropp, lecanemab, mot Alzheimers sjukdom som utvecklats i bolaget Bioarctic har visat på positiva effekter i en global fas-3 studie. Det är ett forskningsgenombrott som ger hopp för Alzheimerdrabbade och deras närstående.

Idag finns det upp till 140 000 demenssjuka i Sverige – ungefär 2 av 3 har Alzheimers sjukdom.

Demenssjukdom i siffror

Världshälsoorganisationen klassar demenssjukdomar som ett av världens största hälsoproblem. Det är enkelt att förstå, som du kan se är det många som lider – och samhällskostnaderna är enorma. I takt med att vi blir allt äldre kommer antalet sjuka dessutom att öka kraftigt. Klarar vi det? I stället för att vänta och se behöver vi satsa på mer hjärnforskning redan idag. Därför är din gåva så viktig.

Stefan Ståhl är professor och proprefekt vid institutionen för proteinvetenskap, KTH

”Att stoppa Alzheimer är bara första steget för att förhindra en demenskris”

I Sverige beräknas hela 100 000 människor lida av Alzheimers sjukdom. Varför satsar då inte staten mer på hjärnforskningen? Professor Stefan Ståhls forskargrupp har visat resultat som har gett eko världen över – ändå är finansiering en utmaning. Nu hoppas han på ditt stöd.

Lars Lannfelt, seniorprofessor i Geriatrik vid Uppsala universitet

Lars Lannfelt belönas för banbrytande insatser inom molekylär geriatrik

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Lars Lannfelt Bengt Winblads pris 2022 för framstående insatser inom molekylär geriatrik som lett till en ökad förståelse för patogenesen vid Alzheimers sjukdom.

Forskare arbetar med cellodling på labbet.

Alzheimerforskning på frammarsch

Martin Ingelsson, professor vid Uppsala universitet, utvecklar med stöd av Hjärnfonden nya tekniker för att behandla ärftliga former av Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Stefan Ståhl är professor i molekylär bioteknik och proprefekt vid Institutionen för proteinvetenskap, KTH.

Banbrytande Alzheimerforskning med stöd från Hjärnfonden

Professor Stefan Ståhl forskar på en helt ny metod för att stoppa Alzheimers sjukdom. Att hans forskargrupp fick stöd från Hjärnfonden har varit helt avgörande. Här berättar han mer – och förklarar varför din gåva är så viktig.