Man med Parkinsons sjukdom håller om sin fru Parkinsons sjukdom förekommer oftast hos män och debuterar vanligen i 55 till 60-års åldern.

Internationella Parkinsondagen den 11 april 2020

Den 11 april är Internationella Parkinson-dagen, en dag för att uppmärksamma en sjukdom som drabbar omkring 20 000 personer i Sverige.

De vanligaste symtomen vid Parkinsons sjukdom är skakningar, darrningar, muskelstelhet och sämre balans. Rörelser blir långsammare och det blir också svårt att starta en rörelse. Det är vanligare att män får Parkinsons sjukdom och sjukdomen debuterar vanligen i 55 till 60-års åldern. Ålder och genetik är de främsta riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen.

Vad orsakar Parkinsons sjukdom?

Sjukdomen beror på att de nervceller som producerar dopamin bryts ner. Dopamin behövs för hjärnans styrning av kroppsrörelserna och när de här nervcellerna dör blir det svårare att kontrollera kroppens rörelser.

Parkinsons sjukdom går inte att bota men symtomen kan behandlas effektivt hos de allra flesta under många år. Den vanligaste behandlingen är att man tillför hjärnan nytt dopamin genom ett läkemedel.

Forskning om Parkinsons sjukdom

I jakten på nya behandlingar av Parkinsons sjukdom har stamcellsforskningen en nyckelroll. Forskare vid Lunds universitet är världsledande när det gäller att transplantera stamceller till patienter med Parkinsons sjukdom.  Syftet med celltransplantationer är att ersätta döda nervceller med friska celler som producerar dopamin. Forskarna producerar nu cellerna under de betingelser som krävs för att använda dem i patienter.

Visste du att:

  • Parkinsons sjukdom har fått sitt namn efter den engelske läkaren, James Parkinson (1755-1824), som beskrev de symtom som är typiska för sjukdomen i sin skrift ”An essay on the shaking palsy” från 1817.
  • Diagnos på Parkinsons sjukdom ställs utifrån personens sjukdomshistoria samt genom en neurologisk undersökning.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag