Orolig flicka tittar sig i spegeln

Antalet självmord bland unga är fortfarande högt

Antalet självmord ligger fortfarande på en för hög nivå. Det visar ny statistik som publiceras idag. Socialstyrelsen dödsorsaksregister för 2019, anger att totalt 168* personer i åldern 0-24 år tog sitt liv förra året varav 55 flickor och 113 pojkar. Det ligger på ungefär samma nivå som 2018 då 171 personer dog av självmord.

Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden är mycket bekymrad över att så lite har hänt inom Sveriges nollvision mot självmord.

– Socialstyrelsens senaste statistik över antalet unga som begår självmord är en dyster läsning. Det är oacceptabelt att antalet självmord är så höga. Vi vet att dödstalen går att få ner med förebyggande insatser. Vi behöver mycket mer nationell samordning, mer resurser för självmordsprevention och mer forskning. Dessutom ska varje självmord utredas, det görs inte idag, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden.

En ökning av självmord i åldersgruppen 15-24 år har pågått i Sverige sedan 1994. Och Sverige sticker ut i Europa. Mellan 1997 och 2007 var trenderna med få undantag stabila eller nedåtgående i 21 av 30 länder i Europa. Bara i fyra av dessa länder, däribland Sverige, ser man en tendens till stigande självmordstal bland tonåringar i åldrarna 15 – 19 år. Sverige antog 2008 en nollvision mot självmord.

– Nu måste regeringen göra verklighet av nollvisionen som antogs för mer än tio år sedan. Och det är bråttom. Psykisk ohälsa är en av de enskilt starkaste riskfaktorerna för suicid. Ju snabbare vi sätter in rätt hjälp i tid desto färre självmord, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

*15 procent utgjordes av skadehändelse med oklar avsikt,”osäkra självmord”.

Källa: Socialstyrelsens dödsorsaksregister 2020-06-03

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag