Socialminister Lena Hallengren och Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin (th) överlämnar 168 ljus till socialminister Lena Hallengren. Ljusen symboliserar de 168 unga som tog sina liv under 2019. Foto: Lars Nybom

Hjärnfonden uppvaktar socialminister Hallengren för samtal om självmord bland unga

Igår träffade Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin socialminister Lena Hallengren för att skynda på arbetet att nå den nollvision som regeringen antog för självmord 2008. Hjärnfonden vill se snabbare införande av åtgärder för unga och att frågan kommer högre upp på agendan. I mötet lämnande Hjärnfonden över drygt 16 500 namnunderskrifter som strömmat in under kampanjen ”upprop för nollvision”.

168 barn och unga tog sina liv 2019. Statistiken visar att arbetet går för långsamt och Hjärnfonden vill att politikerna gör verklighet av nollvisionen och avsätter de resurser som krävs.

– Vårt budskap till Lena Hallengren är att det krävs nationell samordning, mer forskning och fler samhällsinsatser för självmordsprevention. Vi har inte tid och vänta utan vill se fler initiativ till samling och samordning på nationell nivå. Ledarskap behövs från regeringen och ansvariga myndigheter, att prata om problemet och uppmuntra regionerna, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden.

16 500 namnunderskrifter och 168 ljus

I maj gick Hjärnfonden ut i sociala media med en uppmaning att skriva på ett upprop till socialministern för att göra verklighet av nollvisionen. Det genererade ett stort engagemang och drygt 16 500 namnunderskrifter har samlats in och även många inlägg och starka vittnesmål från anhöriga. Den 22 oktober överlämnades namnunderskrifterna tillsammans med 168 ljus till Lena Hallengren. Ljusen symboliserar minnet av de 168 unga som tog livet av sig förra året.

Psykisk ohälsa är en av de enskilt starkaste riskfaktorerna för suicid. En ökning av antalet självmord i åldersgruppen 15 – 24 år har pågått i Sverige sedan 1994.

– Vi vet att dödstalen går att få ner med förebyggande insatser. Det faktiska arbetet med att förebygga suicid och implementera olika förebyggande insatser ska ske på regional nivå och i kommunerna. Det behövs ett samlat grepp – fler samhällsinsatser där både skolan, vården och samhället samverkar bättre i preventivt syfte för att nå nollvisionen mot självmord. säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden.

Psykisk ohälsa på schemat

Hjärnfonden står bakom nollvisionens innehåll och välkomnar regeringens initiativ till att förtydliga en strategi. En speciellt viktig fråga är att snabbt få ett regelverk på plats som möjliggör händelseanalyser vid självmord. Man behöver lära av det som har skett för att kunna förebygga liknande saker inträffar igen.

Ett sådant regelverk saknas idag och behövs. Skolan skulle till exempel kunna bidra genom att införa psykisk hälsa på schemat. Det skulle kunna bidra till ökad kunskap om preventivt beteende och ger fler möjlighet att upptäcka riskbeteenden i tid.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Carl Sellgren Majkowitz

En hjärna i ett provrör – psykiatriforskning i framkant

Varför drabbas vissa människor av psykiatriska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom? Eller av diagnoser som ADHD och anorexia nervosa? Och varför svarar vissa patienter bra på mediciner medan andra inte gör det alls?

10 september är det Suicidpreventiva dagen

År 2021 tog 1505* personer sitt liv, vilket innebär fyra människoliv om dagen. Det är viktigt att agera om du misstänker att någon i din närhet har tankar på att ta sitt liv. Det kan rädda liv.

Mogen kvinna som ser orolig ut

När det är oroligt i omvärlden

Det är lätt att känna sig orolig på grund av det som sker i vår omvärld just nu. Här ger vi några råd om vad du kan göra för att ta hand om dig själv och andra. Det handlar bland annat om att var fysiskt aktiv, ha kontakt med andra och begränsa nyhetsflödet.

Ung kvinna med långt hår och glasögon framför en grönskande buske.

Pluggandet tog över livet för Estelle

Känslan av att befinna sig i en grop. Att inte känna någon glädje. Där hamnade Estelle när prestationsångesten tog överhand. Tanken på att ständigt bli bättre och prestera mer blev viktigare än allt annat. Det tog mer tid från kompisar och familj och höll henne uppe sent på kvällarna. Tillslut återstod bara pluggandet och återhämtningen uteblev. Med det kom depressionen och till slut tystnaden – när hon slutade att prata.

E-sportare samlar in pengar till unga med psykisk ohälsa

Under tre dygn ska e-sportarna Robert Stumsner och Oliver Edlund samla in pengar till förmån för Hjärnfonden Barn, en del av Hjärnfonden. Genom ett direktsänt datorspelsevent den 23-25 oktober kommer insamlingen äga rum till förmån för unga med psykisk ohälsa.

Jonas Kolsmyr

World Menthal Health Day den 10 oktober

Den 10 oktober är World Mental Health Day. I samband med det samlar vi in pengar till forskning om psykisk ohälsa, för att vi ska få mer kunskap och bättre behandlingar. Det finns ett väldigt stort behov av forskning inom området psykisk ohälsa.