Hjärnfonden
Ge en gåva
Socialminister Lena Hallengren och Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin

Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin (th) överlämnar 168 ljus till socialminister Lena Hallengren. Ljusen symboliserar de 168 unga som tog sina liv under 2019. Foto: Lars Nybom

Hjärnfonden uppvaktar socialminister Hallengren för samtal om självmord bland unga

Igår träffade Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin socialminister Lena Hallengren för att skynda på arbetet att nå den nollvision som regeringen antog för självmord 2008. Hjärnfonden vill se snabbare införande av åtgärder för unga och att frågan kommer högre upp på agendan. I mötet lämnande Hjärnfonden över drygt 16 500 namnunderskrifter som strömmat in under kampanjen ”upprop för nollvision”.

168 barn och unga tog sina liv 2019. Statistiken visar att arbetet går för långsamt och Hjärnfonden vill att politikerna gör verklighet av nollvisionen och avsätter de resurser som krävs.

– Vårt budskap till Lena Hallengren är att det krävs nationell samordning, mer forskning och fler samhällsinsatser för självmordsprevention. Vi har inte tid och vänta utan vill se fler initiativ till samling och samordning på nationell nivå. Ledarskap behövs från regeringen och ansvariga myndigheter, att prata om problemet och uppmuntra regionerna, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden.

16 500 namnunderskrifter och 168 ljus

I maj gick Hjärnfonden ut i sociala media med en uppmaning att skriva på ett upprop till socialministern för att göra verklighet av nollvisionen. Det genererade ett stort engagemang och drygt 16 500 namnunderskrifter har samlats in och även många inlägg och starka vittnesmål från anhöriga. Den 22 oktober överlämnades namnunderskrifterna tillsammans med 168 ljus till Lena Hallengren. Ljusen symboliserar minnet av de 168 unga som tog livet av sig förra året.

Psykisk ohälsa är en av de enskilt starkaste riskfaktorerna för suicid. En ökning av antalet självmord i åldersgruppen 15 – 24 år har pågått i Sverige sedan 1994.

– Vi vet att dödstalen går att få ner med förebyggande insatser. Det faktiska arbetet med att förebygga suicid och implementera olika förebyggande insatser ska ske på regional nivå och i kommunerna. Det behövs ett samlat grepp – fler samhällsinsatser där både skolan, vården och samhället samverkar bättre i preventivt syfte för att nå nollvisionen mot självmord. säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden.

Psykisk ohälsa på schemat

Hjärnfonden står bakom nollvisionens innehåll och välkomnar regeringens initiativ till att förtydliga en strategi. En speciellt viktig fråga är att snabbt få ett regelverk på plats som möjliggör händelseanalyser vid självmord. Man behöver lära av det som har skett för att kunna förebygga liknande saker inträffar igen.

Ett sådant regelverk saknas idag och behövs. Skolan skulle till exempel kunna bidra genom att införa psykisk hälsa på schemat. Det skulle kunna bidra till ökad kunskap om preventivt beteende och ger fler möjlighet att upptäcka riskbeteenden i tid.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Ett porträtt på Henrik Wahlström som lider av Bipolär sjukdom.

Henrik Wahlström om bipolärdagen

“Okunskapen och fördomarna kring sjukdomen gör att de allra flesta som har den håller tyst om det. Det är det hög tid att ändra på!”
Ett nyckelhål där man ser att en person kikar igenom, vilket representerar bilden av svenskar som tittar genom titthålet för att se så att ingen granne befinner sig i trapphuset.

Ett hej till grannen kan betyda mer än du tror

Många svenskar besväras av ofrivillig ensamhet och isolering. Men forskning visar att ytliga och tillfälliga kontakter kan göra stor skillnad för vårt välmående.

Det handlar om livet – ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention  

I förra veckan presenterade 26 myndigheter ett förslag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – Det handlar om livet. En unik satsning som Hjärnfonden helhjärtat står bakom.
En ung kvinna sitter ensam och stirrar ut genom ett fönster.

Så påverkas din hälsa av ensamhet

Alla kan uppleva ensamhet någon gång i livet – oavsett ålder, kön eller bakgrund. Ensamhet kan vara tung att bära och är den långvarig kan den påverka vår fysiska och psykiska hälsa negativt. 
En delad bild på Våga Prata-armband och ett porträtt på Marica Oscarsson som har en egen insamling till hjärnforskningen.

”Våga prata” – en insamling för psykisk ohälsa

På Hjärnfondens hemsida kan vem som helst starta en egen insamling. En av dem som gjort det är Marica Oscarsson. Här berättar hon själv om sitt engagemang för hjärnforskningen och varför hon startat en insamling.
Carl Sellgren Majkowitz

En hjärna i ett provrör – psykiatriforskning i framkant

Varför drabbas vissa människor av psykiatriska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom? Eller av diagnoser som ADHD och anorexia nervosa? Och varför svarar vissa patienter bra på mediciner medan andra inte gör det alls?
shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta