Professor Jan Johansson Professor Jan Johansson forskar om Alzheimers sjukdom på Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn, KI.

Alzheimers sjukdom angår alla

I takt med att svenskarna blir äldre kommer allt fler att drabbas av Alzheimer. Det är en katastrof. Lidandet är enormt för varje människa som blir sjuk – och de anhöriga. Dessutom innebär det en mycket stor samhällskostnad. Bara hjärnforskningen kan lösa detta. Professor Jan Johansson berättar om lovande resultat och varför ditt stöd behövs.

Att ta sig an Alzheimers sjukdom är en väldigt speciell utmaning, rent av unik. Sjukdomen orsakar ett stort och utdraget lidande för både den som drabbas och de anhöriga – och den går varken att bota eller att bromsa. Det leder också till att sjukdomen är exceptionellt dyr för vården. Sammantaget är det ett gigantiskt samhällsproblem.

Vi som söker efter lösningen på Alzheimergåtan är beroende av stöd från människor som du. Jag vet att jag talar för de flesta hjärnforskare när jag säger att vi behöver alla resurser vi kan få. En alltför stor del av vår tid går åt till att jaga pengar snarare än botemedel. Vi brinner ju för att stoppa denna hemska sjukdom. Själv skulle jag gärna lägga i en högre växel i min egen Alzheimerforskning, som ser mycket lovande ut.

Botemedel mot Alzheimer

Min forskargrupp arbetar med att ta reda på om ett visst ämne, som finns naturligt i kroppen, kan användas för att stoppa Alzheimers sjukdom. I djurförsök har vi fått tecken på att behandling med det här ämnet ger mycket god effekt. Därför hoppas jag på ditt fortsatta stöd.

Det är bara hjärnforskningen som kan stoppa Alzheimers sjukdom, som slår så hårt mot hela familjer. Vi måste också hitta en effektiv behandlingsform om vi vill behålla vår välfärd, annars kommer vårdkostnaderna att skena. Så var med i kampen mot Alzheimers sjukdom – ge en gåva som räddar liv redan idag!

Jan Johansson
Professor, Karolinska Institutet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom har godkänts i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA meddelade den 6 januari att antikroppen lecanemab snabbgodkänts för behandling av mild Alzheimers sjukdom. Godkännandet är ett forskningsgenombrott som ger hopp för hundratusentals Alzheimerdrabbade och deras närstående.

Cecilia Hansen och hennes sambo Kerry

”Det är fruktansvärt att tänka på att jag ska lämna min sambo och alla mina djur”

Cecilia Hansen fick diagnosen Alzheimers sjukdom bara 56 år gammal. Här berättar hon om hur hela livet vändes upp och ned – och varför hjärnforskningen behöver ditt stöd.

Ett nytt sätt att angripa Alzheimergåtan

Alzheimers sjukdom är mycket komplex, eftersom många olika system i hjärnan är involverade. Nu riktar allt fler forskare blicken mot inflammationens roll. I frontlinjen finns professor Marianne Schultzberg – som hoppas hitta en ny Alzheimerbehandling. Här berättar hon mer och ber om ditt stöd.

Kajsa Danielsson

Alzheimers sjukdom lämnar ingen oberörd

Demenssjukdomar blir en allt större utmaning för vården. Det märker Kajsa Danielsson av i sitt jobb som undersköterska. När hennes mamma drabbades av Alzheimer insåg Kajsa också fullt ut vilken hemsk anhörigsjukdom det är. Därför ber hon nu om ditt stöd till hjärnforskningen.

Dag Sehlin, docent i neurobiologi vid Uppsala universitet

Han bygger vidare på lovande Alzheimerbehandling

Flera av dagens mest lovande läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom bygger på antikroppar. Dag Sehlin, docent i neurobiologi, arbetar nu med den andra generationens antikroppsterapier. Här berättar han mer.

Positiva resultat för antikropp mot Alzheimers sjukdom

Den antikropp, lecanemab, mot Alzheimers sjukdom som utvecklats i bolaget Bioarctic har visat på positiva effekter i en global fas-3 studie. Det är ett forskningsgenombrott som ger hopp för Alzheimerdrabbade och deras närstående.