Professor Jan Johansson Professor Jan Johansson forskar om Alzheimers sjukdom på Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn, KI.

Alzheimers sjukdom angår alla

I takt med att svenskarna blir äldre kommer allt fler att drabbas av Alzheimer. Det är en katastrof. Lidandet är enormt för varje människa som blir sjuk – och de anhöriga. Dessutom innebär det en mycket stor samhällskostnad. Bara hjärnforskningen kan lösa detta. Professor Jan Johansson berättar om lovande resultat och varför ditt stöd behövs.

Att ta sig an Alzheimers sjukdom är en väldigt speciell utmaning, rent av unik. Sjukdomen orsakar ett stort och utdraget lidande för både den som drabbas och de anhöriga – och den går varken att bota eller att bromsa. Det leder också till att sjukdomen är exceptionellt dyr för vården. Sammantaget är det ett gigantiskt samhällsproblem.

Vi som söker efter lösningen på Alzheimergåtan är beroende av stöd från människor som du. Jag vet att jag talar för de flesta hjärnforskare när jag säger att vi behöver alla resurser vi kan få. En alltför stor del av vår tid går åt till att jaga pengar snarare än botemedel. Vi brinner ju för att stoppa denna hemska sjukdom. Själv skulle jag gärna lägga i en högre växel i min egen Alzheimerforskning, som ser mycket lovande ut.

Botemedel mot Alzheimer

Min forskargrupp arbetar med att ta reda på om ett visst ämne, som finns naturligt i kroppen, kan användas för att stoppa Alzheimers sjukdom. I djurförsök har vi fått tecken på att behandling med det här ämnet ger mycket god effekt. Därför hoppas jag på ditt fortsatta stöd.

Det är bara hjärnforskningen som kan stoppa Alzheimers sjukdom, som slår så hårt mot hela familjer. Vi måste också hitta en effektiv behandlingsform om vi vill behålla vår välfärd, annars kommer vårdkostnaderna att skena. Så var med i kampen mot Alzheimers sjukdom – ge en gåva som räddar liv redan idag!

Jan Johansson
Professor, Karolinska Institutet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Positiva resultat för antikropp mot Alzheimers sjukdom

Den antikropp, lecanemab, mot Alzheimers sjukdom som utvecklats i bolaget Bioarctic har visat på positiva effekter i en global fas-3 studie. Det är ett forskningsgenombrott som ger hopp för Alzheimerdrabbade och deras närstående.

Idag finns det upp till 140 000 demenssjuka i Sverige – ungefär 2 av 3 har Alzheimers sjukdom.

Demenssjukdom i siffror

Världshälsoorganisationen klassar demenssjukdomar som ett av världens största hälsoproblem. Det är enkelt att förstå, som du kan se är det många som lider – och samhällskostnaderna är enorma. I takt med att vi blir allt äldre kommer antalet sjuka dessutom att öka kraftigt. Klarar vi det? I stället för att vänta och se behöver vi satsa på mer hjärnforskning redan idag. Därför är din gåva så viktig.

Stefan Ståhl är professor och proprefekt vid institutionen för proteinvetenskap, KTH

”Att stoppa Alzheimer är bara första steget för att förhindra en demenskris”

I Sverige beräknas hela 100 000 människor lida av Alzheimers sjukdom. Varför satsar då inte staten mer på hjärnforskningen? Professor Stefan Ståhls forskargrupp har visat resultat som har gett eko världen över – ändå är finansiering en utmaning. Nu hoppas han på ditt stöd.

Lars Lannfelt, seniorprofessor i Geriatrik vid Uppsala universitet

Lars Lannfelt belönas för banbrytande insatser inom molekylär geriatrik

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Lars Lannfelt Bengt Winblads pris 2022 för framstående insatser inom molekylär geriatrik som lett till en ökad förståelse för patogenesen vid Alzheimers sjukdom.

Forskare arbetar med cellodling på labbet.

Alzheimerforskning på frammarsch

Martin Ingelsson, professor vid Uppsala universitet, utvecklar med stöd av Hjärnfonden nya tekniker för att behandla ärftliga former av Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Stefan Ståhl är professor i molekylär bioteknik och proprefekt vid Institutionen för proteinvetenskap, KTH.

Banbrytande Alzheimerforskning med stöd från Hjärnfonden

Professor Stefan Ståhl forskar på en helt ny metod för att stoppa Alzheimers sjukdom. Att hans forskargrupp fick stöd från Hjärnfonden har varit helt avgörande. Här berättar han mer – och förklarar varför din gåva är så viktig.