Provrör med blod märkt Test Alzheimer

Alzheimerforskning som kan ge bättre diagnostik och behandlingar

Professor Kaj Blennow leder en forskargrupp som arbetar med att utveckla metoder för att följa sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom. Målet är att enkla blodprov ska kunna ge viktiga svar om sjukdomen.

Kaj Blennow, professor vid Göteborgs universitet

Ert arbete har fått mycket uppmärksamhet. Kan du berätta vad ni gör?

– Vi utvecklar tester för biomarkörer vid Alzheimer, alltså de molekylersom är viktiga vid sjukdomsutvecklingen. Vi behöver hitta fler sådana biomarkörer för att bättre förstå hur sjukdomen fungerar. Det kan få stor betydelse för såväl vården som annan Alzheimerforskning.

På vilket sätt kan era Alzheimertester göra nytta i vården?

– Vi hoppas att få fram billiga och bra tester via blodprov som kan användas redan i primärvården. Troligen kommer det att vara viktigt att upptäcka Alzheimers sjukdom tidigt i förloppet för att en framtidabehandling ska vara effektiv. Vården skulle också kunna spara  massor av resurser genom att bli bättre på att tidigt utesluta Alzheimer och undvika onödiga utredningar hos specialister.

Hur hjälper biomarkörerna till i jakten på ett botemedel?

– Ett viktigt mål med vårt arbete är att Alzheimerforskningen ska kunna fokusera på rätt patienter. Idag vet vi att ungefär 20 procent av
dem som har fått diagnosen senare visar sig ha något annat. Omvänt finns tidiga Alzheimerförändringar i hjärnan hos ungefär 20 procent av äldre människor som inte har några symptom.

Vad är ert nästa steg?

– Nu ska vi fortsätta med större kliniska studier för att få en tydligare bild av hur bra våra biomarkörer fungerar. Vi ska ta reda på hur tidigt vi kan upptäcka Alzheimer och hur väl våra tester kan förutspå sjukdomsförloppet.

Varför är Hjärnfondens givare så viktiga?

– Den här typen av forskning är oerhört kostsam och vi som leder forskargrupper behöver ständigt   kämpa för att få anslag, eftersom resurserna är så begränsade. Allt stöd är därför varmt välkommet.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom har godkänts i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA meddelade den 6 januari att antikroppen lecanemab snabbgodkänts för behandling av mild Alzheimers sjukdom. Godkännandet är ett forskningsgenombrott som ger hopp för hundratusentals Alzheimerdrabbade och deras närstående.

Cecilia Hansen och hennes sambo Kerry

”Det är fruktansvärt att tänka på att jag ska lämna min sambo och alla mina djur”

Cecilia Hansen fick diagnosen Alzheimers sjukdom bara 56 år gammal. Här berättar hon om hur hela livet vändes upp och ned – och varför hjärnforskningen behöver ditt stöd.

Ett nytt sätt att angripa Alzheimergåtan

Alzheimers sjukdom är mycket komplex, eftersom många olika system i hjärnan är involverade. Nu riktar allt fler forskare blicken mot inflammationens roll. I frontlinjen finns professor Marianne Schultzberg – som hoppas hitta en ny Alzheimerbehandling. Här berättar hon mer och ber om ditt stöd.

Kajsa Danielsson

Alzheimers sjukdom lämnar ingen oberörd

Demenssjukdomar blir en allt större utmaning för vården. Det märker Kajsa Danielsson av i sitt jobb som undersköterska. När hennes mamma drabbades av Alzheimer insåg Kajsa också fullt ut vilken hemsk anhörigsjukdom det är. Därför ber hon nu om ditt stöd till hjärnforskningen.

Dag Sehlin, docent i neurobiologi vid Uppsala universitet

Han bygger vidare på lovande Alzheimerbehandling

Flera av dagens mest lovande läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom bygger på antikroppar. Dag Sehlin, docent i neurobiologi, arbetar nu med den andra generationens antikroppsterapier. Här berättar han mer.

Positiva resultat för antikropp mot Alzheimers sjukdom

Den antikropp, lecanemab, mot Alzheimers sjukdom som utvecklats i bolaget Bioarctic har visat på positiva effekter i en global fas-3 studie. Det är ett forskningsgenombrott som ger hopp för Alzheimerdrabbade och deras närstående.