Kommer artificiell intelligens styra digitaliseringen av skolan i rätt riktning? Enligt hjärnforskaren Torkel Klingberg finns det mycket som pekar på det. Kommer artificiell intelligens styra digitaliseringen av skolan i rätt riktning? Enligt hjärnforskaren Torkel Klingberg finns det mycket som pekar på det.

“AI kan fördubbla inlärningstakten”

Kommer artificiell intelligens styra digitaliseringen av skolan i rätt riktning? Enligt hjärnforskaren Torkel Klingberg, som är aktuell med boken “Framtidens digitala lärande”, finns det mycket som pekar på det.
– Med hjälp av AI skulle vi kunna halvera tiden som barn går i grundskolan, säger han.

Digitaliseringen av skolan pågår för fullt. Samtidigt visar flera undersökningar att barn i digitaliserade skolor presterar sämre än barn som går i skolor där teknikutvecklingen inte har gått lika snabbt.

– Idag vet vi att det finns en stor risk med datorer i skolan eftersom de introducerar distraktioner. Det innebär att barnens arbetsminne och koncentrationsförmåga försämras, vilket stör inlärningen, förklarar Torkel Klingberg, som är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Rätt läromedel

Men den framtida digitala skolan skulle kunna bli välfungerande, menar Torkel Klingberg. Det handlar bara om att använda rätt digitala läromedel.

– De flesta digitala läromedel som används i skolor är helt enkelt inte tillräckligt bra och ibland rent av skadliga, men det finns tecken på att det är på gång att förändras. I studier har man sett att väldesignade digitala läromedel som ofta har utformats tillsammans med forskare kan vara riktigt bra – och skapar man dem tillsammans med AI skulle de kunna bli ännu mer effektiva.

Det pågår flera projekt där man använder AI i kombination med digitala läromedel. Bland annat använder Khan Academy GPT-4 – OpenAI:s mest avancerade system – för att driva Khanmigo, som är en virtuell handledare för elever och en assistent för lärare.

– I framtiden skulle läromedel av det här slaget kunna fördubbla inlärningstakten, vilket betyder att barn skulle klara av de nio grundskoleåren på fyra och ett halvt år. Om vi gör rätt typ av insatser tror jag att det här kan ske inom 10 till 15 år, säger Torkel Klingberg.

– Men det kan vara viktigt att tillägga att AI inte kommer att ersätta lärare, utan i stället fungera som ett komplement.

Vill se samarbeten

Enligt Torkel Klingberg krävs det stora satsningar och breda samarbeten för att den framtida digitala skolan ska bli möjlig.

– Jag skulle vilja se samarbeten mellan politiker, Skolverket, universitet, Edtech och läromedelsförlag för att tillsammans ta fram digitala läromedel som är verkligt effektiva. Brist på initiativ är det största hindret för att det här ska ske. Risken är att skolor sätter i gång att digitalisera sin verksamhet utan att ha någon genomtänkt plan och då kan vi få sämre lärande.