Aktuellt

Schizofreni-gen spåras i hönsstudie

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2016-01-07

Mycket är okänt om vilka gener som är inblandade vid olika psykiatriska störningar. Genom att granska rädslobeteendet hos korsningar av vilda och tama höns har forskare vid Linköpings universitet identifierat gener som påverkar schizofreni och bipolär sjukdom hos människa.

Läs mer

Mys insamling hos Hjärnfonden

Kategori: Okategoriserade
Publicerad: 2016-01-07

My föddes med hydrocefalus, vattenskalle. Under vecka 24 i graviditeten upptäcktes att hålrummen i Mys hjärna var förstorade eftersom vätska inte kunde dräneras ut som den skulle. Ett stopp hade av oförklarliga skäl uppstått och vätskan tryckte på hjärnan. Nu har Maries familj startat en insamling och hoppas kunna hjälpa forskningen att förstå hjärnan. Här är Maries berättelse.

Läs mer

Henrik Boije studerar nätverken som styr kroppen

Kategori: Stipendiater
Publicerad: 2016-01-07

Hur vet alla celler i kroppen vad de ska göra för att utvecklas till hjärna, hjärta eller en tå? Och hur blir en äggcell till en hel människa? Henrik Boije, en av Hjärnfondens stipendiater 2016, är nyfiken på just detta och många andra naturfenomen.

Läs mer

Extremt tidigt födda drabbas lättare av autism

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2015-12-29

Barn som föds extremt mycket för tidigt har större risk att utveckla autism under barndomen. Redan under nyföddhetsperioden syns skillnader i hjärnan hos dem som senare får autism, enligt en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Fynden, som publiceras i tidskriften Cerebral Cortex, pekar på att miljöfaktorer kan leda till autism.

Läs mer

Ny forskning för bättre behandling av MS

Kategori: Stipendiater
Publicerad: 2015-12-29

Idag finns inget botemedel mot MS. De mediciner som finns är dyra och kan bara lindra sjukdomsförloppet. En av Hjärnfondens stipendiater 2016, Nada Omar Abdelmagid, försöker ta reda på mer om sjukdomen för att kunna ställa bättre prognoser och i förlängningen ta fram bättre behandlingar.

Läs mer

Stress kan ändra vårt DNA och göra oss sjuka

Kategori: Stipendiater
Publicerad: 2015-12-29

Att stressa kroppen för mycket kan göra att vi åldras fortare och utvecklar mentala sjukdomar som depression och drogmissbruk. Daniel Nätt, en av Hjärnfondens stipendiater 2016, undersöker hur stress faktiskt kan leda till att vårt DNA ändras och vi blir sjuka.

Läs mer

Visste du att…

Kategori: Okategoriserade
Publicerad: 2015-12-17

… mer än var tredje svensk kommer att drabbas av en hjärnsjukdom.   … 20 000 personer har diagnosen Parkinsons sjukdom.   … cirka 60 000 personer är drabbade av epilepsi.   … minst 1 miljon människor är drabbade av migrän.   … ungefär 70 000 människor i Sverige får förvärvade skador i hjärnan varje […]

Läs mer

Engagera dig redan idag