Aktuellt

Stress kan ändra vårt DNA och göra oss sjuka

Kategori: Stipendiater
Publicerad: 2015-12-29

Att stressa kroppen för mycket kan göra att vi åldras fortare och utvecklar mentala sjukdomar som depression och drogmissbruk. Daniel Nätt, en av Hjärnfondens stipendiater 2016, undersöker hur stress faktiskt kan leda till att vårt DNA ändras och vi blir sjuka.

Läs mer

Visste du att…

Kategori: Okategoriserade
Publicerad: 2015-12-17

… mer än var tredje svensk kommer att drabbas av en hjärnsjukdom.   … 20 000 personer har diagnosen Parkinsons sjukdom.   … cirka 60 000 personer är drabbade av epilepsi.   … minst 1 miljon människor är drabbade av migrän.   … ungefär 70 000 människor i Sverige får förvärvade skador i hjärnan varje […]

Läs mer

Hjärnan på tapeten!

Kategori: Okategoriserade
Publicerad: 2015-12-16

Intresset för hjärnan har ökat lavinartat de senaste året och allt mer information i form av böcker, poddar, appar med mera når en intresserad allmänhet.

Läs mer

Tack för det här året!

Kategori: Okategoriserade
Publicerad: 2015-12-16

Nu närmar vi oss årets slut och vi vill rikta ett varmt tack till alla våra givare för ert engagemang under 2015. Hjärnfonden har återigen gjort en rekordutdelning till forskningen på nästan 64 miljoner kronor – och det är tack vare er generositet. Era gåvor har bidragit till att ge människor nytt hopp om ett längre och friskare liv.

Läs mer

Möjlig mekanism bakom symtom hos personer med bipolär sjukdom upptäckt

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2015-12-15

I ett forskningsprojekt finansierat av Hjärnfonden har forskare vid Karolinska Institutet och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet identifierat en genetisk variant som är kopplad till psykotiska symtom och kognitiva svårigheter hos personer med bipolär sjukdom. I studien, som publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry , har forskarna hittat en möjlig mekanism för hur genvarianten påverkar nivåerna av specifika proteiner i ryggvätskan och ger kliniska symtom.

Läs mer

Hjärnfonden får 400 000 från Kavlifonden

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2015-12-03

Varje år delar livsmedelskoncernen Kavli ut pengar från sin fond till välgörande ändamål. I år får Hjärnfonden 400 000 kronor, pengar som kommer att bidra till livsviktig hjärnforskning.

Läs mer

”Stoppceller” i hjärnstammen får oss att stanna när vi går

Kategori: Okategoriserade
Publicerad: 2015-11-20

En grupp av ”stoppceller” i hjärnstammen hos möss är nödvändig för djurens förmåga att stanna när de går, enligt en ny studie från Karolinska Institutet ledd av Ole Kiehn som fick Hjärnfondens forskningsanslag 2014. Forskningsartikeln, som publiceras i tidskriften Cell, beskriver en signalväg i hjärnstammen specifikt ägnad åt att avbryta pågående gångrörelser – och vars selektiva aktivering stoppar rörelsen medan dess inaktivering främjar rörelse. I studien identifierar forskarna därmed en tidigare okänd nedåtgående signalväg som behövs för att styra den episodiska karaktären hos rörelsebeteendet.

Läs mer

Engagera dig redan idag