Marie Carlén, forskare på Karolinska Institutet.

”En psykisk sjukdom är ofta en livstidsdom”

Under senare år har det pratats allt mer i både tidningar och TV om den växande psykiska ohälsan i Sverige. Det är väldigt viktigt att detta tas upp. Verkligheten bakom rubrikerna är nämligen ännu värre än vad många tror. Idag räknar man med att var fjärde svensk lever med psykisk ohälsa. Psykiska diagnoser står för cirka 40 procent av alla pågående sjukskrivningar och är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. Lägger man till det livslånga, mänskliga lidandet som drabbade och anhöriga utsätts för, så står vi inför en av vår tids stora folkhälsoproblem.

Jag heter Marie Carlén och har forskat kring hjärnans funktioner sedan 2007. Jag vet vilken enorm börda en diagnos kan vara både för drabbade och familjer. I min forskning fokuserar jag på schizofreni och kartlägger varför vardagliga tankefunktioner som uppmärksamhet, planering och beslutsfattande inte fungerar som de ska hos de drabbade. Men många av de svar jag söker kan även hjälpa de som drabbats av ADHD, autism och depression. Det vi gör idag kan alltså hjälpa tiotusentals män, kvinnor och barn till ett bättre och friskare liv.

Det har skett vissa forskningsframsteg genom åren, men allt för många gåtor återstår att lösa. Inom många andra sjukdomsområden har flera nya och bättre mediciner utvecklats under de senaste årtiondena. För schizofreni används fortfarande 50 år gamla mediciner som upptäcktes av en slump. Det är alltså oerhört viktigt att vi får fortsätta vår forskning kring hjärnans funktioner. Förstår vi hur en frisk hjärna fungerar, så kan vi förstå vilka celltyper som inte fungerar i en drabbad hjärna och på så sätt få fram måltavlor för bättre mediciner. Men all forskning tar tid och kostar pengar och därför är vi så beroende av ditt stöd.

Den psykiska ohälsan kostar idag samhället 70 miljarder om året i utgifter för vård och omsorg och förlorade arbetsinsatser. De drabbades och anhörigas lidande kan dessutom inte mätas i pengar. Vi forskare står med andra ord inför en gigantisk utmaning som måste lösas med hjälp av mycket blygsamma forskningsanslag. Därför hoppas jag du vill hjälpa hjärnforskningen med en gåva. Den kommer att göra en viktig skillnad.

Marie Carlén
Forskare, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet