Om Hjärnfondens forskningsstöd

En gång per år utlyser Hjärnfonden post-doktorala stipendier och forskningsbidrag. Varje år ansöker cirka 330 forskare, stipendiater och forskargrupper om finansiering.

  • Både ett- och tvååriga forskningsbidrag om minst 600 000 kronor per år beviljas till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet och högskolor. Ansökningsperioden äger rum i februari varje år.
  • Nyligen disputerade forskare inom neuroområdet kan söka Hjärnfondens postdoktorala stipendier, som beviljas för två år. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antingen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 300 000 kronor per år och ansökningsperioden är i maj varje år.
  • Under år 2018 delade Hjärnfonden ut sammanlagt 83,4 miljoner kronor till forskning.