Henrik tittar på ett porträtt av sin Caroline som begick självmord för några år sedan
0 underskrifter just nu
Mål 15000 st

Skriv på uppropet

Inga barn ska dö i självmord

Påminn politikerna om den nollvision de antog 2008. Skriv på uppropet till socialminister Lena Hallengren.

Vi vill att regeringen gör verklighet av nollvisionen och avsätter de resurser som krävs.

Vi kan inte acceptera att barn dör.

168 barn och unga tog sina liv 2019*. 2008 antog regeringen en nollvision för självmord. Ändå har antalet självmord bland unga inte minskat. Det borde vara självklart att prioritera barn och unga, men i dagsläget satsas det för lite resurser för att en nollvision ska vara möjlig. Det behövs mer forskning, mer kunskap och fler samhällsinsatser. Nu.

Socialminister Lena Hallengren måste avsätta resurser så att nollvisionens strategier blir verklighet. Det finns beslut – nu behövs det handling.

Vi står bakom strategierna i Nollvisionen, nu vill vi att makthavarna håller vad de lovat:

  • Att förbättra livschanser för mindre gynnade grupper
  • Att minska alkoholkonsumtionen generellt och i högriskgrupper
  • Att minska tillgänglighet till höggradigt dödliga medel för suicid
  • Att börja hantera suicid som psykologiska olycksfall
  • Att tidigt uppmärksamma personer i behov av medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
  • Att sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
  • Att öka kunskapen om självmordsnära personer hos personal och andra nyckelpersoner i vården.
  • Att införa händelseanalys av Lex Maria-anmälda suicid.
  • Att stödja frivilligorganisationer

 

*15 procent utgjordes av skadehändelse med oklar avsikt,”osäkra självmord”.

Genom att skriva på uppropet intygar jag att jag är över 18 år och samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Hjärnfondens integritetspolicy.

Dela sidan