Hjärnfonden
Ge en gåva

Hasse Walum, Hjärnfondens stipendiat 2015, forskar om autism

”För att kunna nå djuplodande kunskap om mänskligt beteende behöver vi studera hjärnan”

Hasse Walum har fått Hjärnfondens stipendium för 2015. Här berättar han vad stipendiet betyder för h0nom och om sin forskning inom autism. Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år.

Berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?

Jag är intresserad av hur hormonet oxytocin påverkar socialt beteende. De senaste åren har en mängd vetenskapliga studier undersökt vilken effekt nässpraybehandlingar med oxytocin har på människor. Det är dock osäkert hur effektiv denna typ av behandling verkligen är. Jag undersöker ett alternativt sätt att studera hur oxytocin påverkar beteende. Det finns preparat som i djurförsök har visats påverka hur mycket oxytocin kroppen själv utsöndrar. Mitt forskningsprojekt går ut på att testa dessa preparat i rhesusapor, djur som är nära besläktade med oss människor.

Vad hoppas du hitta/upptäcka/komma fram till?

Min förhoppning är att de preparat som vi studerar i apor kommer visa sig ha positiva effekter på socialt beteende, vara mer effektiva än nässpraybehandlingar med oxytocin, och ha få bieffekter.

Vad betyder din forskning?

Om det projekt jag beskriver visar sig vara framgångsrikt kan de undersökta preparaten i framtiden användas för att hjälpa människor med mentala åkommor karaktäriserade av problem med sociala interaktioner, så som autism.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning?

Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av bättre förstå mänskligt beteende, och för att kunna nå djuplodande kunskap om beteende behöver vi studera hjärnan.

Vad betyder Hjärnfondens stipendium för dig som forskare?

Hjärnfondens stipendium gör det möjligt för mig att stanna vid Emory University och undersöka ovan beskriva frågor under år 2015. Ett stipendium från en finansiär oberoende av universitetet ger mig frihet att låta forskningen jag bedriver utvecklas i den riktning som resultaten föreslår.

Vad är din drivkraft som forskare?

Forskning går ut på att ställa frågor och sedan finna svaret själv. Jag har svårt att tänka mig ett arbete som skulle kunna passa mig bättre.

 

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta