Månadens forskare: Stefan Marklund

I början av juni delade Hjärnfonden ut 2015 års forskningsanslag. Många forskare sökte pengar och i år räckte våra insamlade medel till att finansiera 47 svenska hjärnforskningsprojekt. Ett av dem bedrivs av Stefan Marklund, professor i klinisk kemi vid Umeå universitet. Han är en av Sveriges främsta ALS-forskare och kan vara den obotliga sjukdomen på spåren.

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) drabbar varje år mer än 220 personer i Sverige. Sjukdomen både obotlig och dödlig. Vid ALS dör motorneuronen, de nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr kroppens muskler. De flesta som drabbas är i 60-årsåldern och de avlider oftast när andningsmusklerna drabbats efter ett par års sjukdom.

En vanlig känd orsak till ALS är ärftliga förändringar (mutationer) i ett protein, SOD1. SOD1 finns i vanliga fall helt naturligt i kroppen, men mutationen gör att det klumpar ihop sig inne i de nervceller som styr kroppens muskler, motorneuronen. Stefan Marklund och hans forskargrupp har utvecklat en ny metod för analys av proteinklumparnas struktur, och funnit att två olika typer kan bildas. Kunskap om strukturen har sedan använts för att utvecklas antikroppar mot proteinklumparna och just nu testas dessa antikroppars förmåga att förhindra spridningen av proteinklumparna och därmed sjukdomsutvecklingen i djurförsök. På sikt är målet för Stefan Marklunds forskning att hitta ett läkemedel för att behandla ALS.

Stefan Marklund och hans forskningsgrupp får 500 000 kronor från Hjärnfonden för att bedriva forskning under ett år.

– Vi är en stor grupp som arbetar med ALS-forskning och det är kostsamt att till exempel ta fram antikroppar för behandlingsförsöken, därför är Hjärnfondens anslag mycket välkommet, säger Stefan Marklund. Det här betyder att vi med större resurser kan få fram ytterligare kunskaper om hur enzymklumparna sprids i centrala nervsystemet.

Vill du stödja forskningen och ge en öronmärkt gåva till ALS-forskningen? Klicka här.