Ny forskning: Fysisk träning – en effektiv behandling mot depression

Att bli ordinerad motion är på kort sikt mer effektivt mot depression än vanlig behandling av en husläkare, visar ny forskning vid Karolinska Institutet.

Depression är en mycket vanlig folksjukdom. Det senaste decenniet har frånvaro på arbetet på grund av psykisk ohälsa ökat markant och depression är en stor del av det. Faktum är att var tredje svensk någon gång drabbas av en depression så allvarlig att den kräver behandling.

Men trots att sjukdomen är så vanlig är det inte alla som söker hjälp och behandling, och bland dem som gör det blir bara ungefär hälften hjälpta. En traditionell depressionsbehandling utgörs idag ofta av antidepressiva läkemedel samt psykoterapi. Behandlingsformer som ibland ger biverkningar och kan uppfattas som stigmatiserande vilket gör att de inte alltid fullföljs. Därmed finns ett stort behov av annan typ av behandling.

MatsHallgrenVinterTräning mer effektivt

Mats Hallgren, forskare på Karolinska Institutet har tillsammans med sin forskargrupp jämfört alternativa behandlingar för depression i form av fysiskt aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi med traditionell behandling. 946 slumpvist utvalda patienter med mild till måttlig depression ingick i studien och resultaten visar att både träning och den internetbaserade varianten av KBT var mer effektivt mot depression än vanlig behandling av en husläkare.

– Vi såg tydligt att motion är mer effektivt mot depression än den typen av behandling som vanligen ges idag, åtminstone på kort sikt, säger Mats Hallgren. Vi håller just nu på att skriva en artikel om de långsiktiga effekterna, som också framhåller fysisk aktivitet. Vi studerar även mekanismerna, bland annat hur fysisk aktivitet kan minska inflammation i kroppen, och sambandet mellan inflammation och depression.

Motion på recept

Hallgrens forskargrupp menar att även om fysisk träning rekommenderas mot depression av svenska läkare idag görs det inte i tillräckligt stor utsträckning. Enligt statistik från 2012 resulterade bara 1 av 1000 läkarbesök i att patienten lämnade mottagningen med ett recept på motion i handen.

Fick Hjärnfondens stipendium

Mats Hallgren fick tidigare i år ta emot Hjärnfondens stipendium för att kunna fortsätta att bedriva sin forskning om depression och motion.

– Målet med min forskning är att vi ska kunna öka användandet och föreskrivandet av motion som behandling för depression och nedstämdhet, framförallt inom primärvården där det finns ett stort behov av ytterligare behandlingsalternativ, säger Mats Hallgren.

Relaterat

Lättare träning hjälper mot depression

Att träning är bra både för vår fysiska och mentala hälsa är välkänt. Nu visar forskning från Karolinska Institutet att lättare träning räcker för att se en positiv effekt på depression och att effekten kvarstår under lång tid.